Silahdar Seyyid Mehmed Pa��A

Silahtar Seyyit Mehmet Paşa

Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa (d. 1735 - ö.

Silahdar Mehmed Paşa (anlam ayrımı)

Osmanlı devleti sadrazamları içinde şunlar "Silahdar Mehmed Paşa" olabilir:*Silahdar Seyyid Mehmed Paşa - 9 Ocak,1736-6 Ağustos,1737 arasında I. Mahmut döneminde sadrazam.*Silahtar Mehmet Paşa - 25 Ekim,1770-11 Aralık,1771 arasında III.

Seyyit Mehmet Paşa

Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa (d. 1735 - ö.

Karavezir Seyyit Mehmet Paşa

Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa (d. 1735 - ö.

uçaksavar

Düşman hava araçlarına karşı kullanılmak üzere özel olarak imâl edilen, ateş sürati, mermi ilk hızı ve tahrip gücü yüksek namlulu silâhlarla güdümlü füzeler. Bunların hepsi uçaksavar silâhları olarak adlandırılırlar. İlk defâ 1794 yılında bir balona açıla...

NBC

NBC İngilizce Nuclear, Biologic, Chemical kelimelerinin baş harfleridir. Nükleer, biyolojik, kimyasal silahlara kısaca NBC Silahları denir. Bu üç silah çeşidi toplu imha etme özelliğinden dolayı diğer konvensiyonel (alışılagelmiş) tip silahlardan ayrılmak...

nötron bombası

Nötron Bombası Alm. Neutronenbombe (f), Fr. Bombe (f) a neutron, İng. Neutron bomb. Nükleer bir bomba. Nükleer silahlar ya çekirdeğin parçalanması (fisyon) veya çekirdeğin kaynaşması(füsyon) ile meydana gelirler. Nötron bombası, çekirdeğin kaynaşması ile...

Karabina

Karabina Eski ateşli silahlardan birinin adı. Ağzı geniş, namlusu ekseriya yivli, boyu oldukça kısa Osmanlı ordusunda kullanılmış bir silahtır. Modern piyade silahları yapılmadan önce kullanılan bu silahlar, yenileri, daha tekamül etmişleri yapılınca zama...

Sayyid

Seyyid (Arapça:سيد), İslam peygamberi Muhammed Mustafa'nın kızı Fatıma'dan olan torunları Hasan, Hüseyin, Zeynep, Rukiyye ve Ümmü Gülsüm'ün soyundan olduğu inanılanlar genel olarak bu adla anılır. Hanımlar için Seyyide sıfatı kullanılır.