Silahtarağa Elektrik Santrali

Silahtarağa Elektrik Santrali, Silahtarağa Termik Santrali ya da kısaca Silahtarağa Santrali, İstanbul'da bulunan eski bir enerji üretim tesisidir. 1914 yılında, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan kömür yakıtlı santral, kurulduğu tarihten, kapılarını kapattığı 1983 yılına değin İstanbul'un enerji gereksiniminin karşılanmasında kullanıldı.

Silahtarağa Elektrik Santrali

Silahtarağa Elektrik Santrali ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Santral İstanbul

İlgili konuları ara

Yanıtlar