Silezya Taarruzu

Kısaca: Silezya Taarruzu, II. Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi'nde Kızıl Ordu tarafından Silezya'daki Wehrmacht kuvvetlerine karşı icra edilen iki genel taarruz harekâtıdır. ...devamı ☟

Silezya Taarruzu, II. Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi'nde Kızıl Ordu tarafından Silezya'daki Wehrmacht kuvvetlerine karşı icra edilen iki genel taarruz harekatıdır. Taarruzlar Aşağı Silezya Taarruzu 8 - 24 Şubat 1945 tarihleri arasında, Yukarı Silezya Taarruzu ise 15 - 31 Mart 1945 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Bu genel taarruzlar, bir sonraki aşamada Berlin yönünde ilerleyecek olan Kızıl Ordu birliklerinin sol (güney) kanat güvenliğini sağlamak için planlanmışlardı. Her iki genel taarruzun sonucunda Alman kuvvetleri Silezya'dan geri atılmıştır. Harekat öncesi Vistül-Oder Taarruz Harekatı'nda kendi Cephe kuvvetlerine verilen hedeflere ulaşan Mareşal Konev'in 1. Ukrayna Cephesi, birincil görevi, Berlin üzerine ilerleyecek olan 1 Beyaz Rusya Cephesi kuvvetlerinin sol kanadını örtmek olan harekata başlayarak Silezya içlerinde batıya ilerledi. Aynı şekilde, Mareşal Rokossovski'nin 2. Beyaz Rusya Cephesi de 1. Ukrayna Cephesi kuvvetlerinin sağ (kuzey) kanadını örten Doğu Pomeranya Taarruz Harekatı'nu icra etmiştir. Berlin Harekatı'nın ertelenmesi Berlin'e yönelik genel taarruzun 1945 yılının Şubat ayında yapılması planlanmıştı. Mareşal Jukov'a göre, bu harekata ilişkin stratejik plan, 1944 yılının Kasım ayı başlarında tümüyle hazırdı. Ancak, Stalin tarafından kanatların güvenliğinin sağlanmasına gerek duyulması üzerine Nisan ayına ertelenmiştir. 1944 yılının Nisan ayı ortalarına doğru 2. Beyaz Rusya Cephesi kuvvetleri ve 1. Beyaz Rusya Cephesi kuvvetlerinden bazı unsurlarla yürütülen Doğu Pomeranya Taarruzu, hedeflerine ulaşmış ve önemli bir Alman liman kenti olan Stettin'i kontrol altına almıştı. Stalin'in Berlin Genel Taarruzu'nu Şubat ayından Nisan ayına erteleme kararı, Sovyet generalleri ve askeri tarihçiler arasında bugüne kadar süren bir tartışmanın konusu olmuştur. Bir yanda, harekatın Şubat ayında yapılması durumunda daha kısa sürede sonuç elde edileceği ve daha az kayıpla savaşın bitirileceği savunulmaktadır. Diğer tarafta ise, kanatlarda bulunan Alman kuvvetlerinin başarılı karşı taarruzlara girişebileceği, bunun da savaşı daha da uzatacağı görüşü ileri sürülmektedir. Stalin'in Berlin Taarruzu'nu geciktirmekteki amacı muhtemelen politikti. Bu geri atmayla, Viyana Taarruzu gerçekleştirildi ve Avusturya'nın büyük bir bölümü işgal edilmiş oldu. Ayrıca bakınız * Aşağı Silezya Taarruzu * Yukarı Silezya Taarruzu

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.