Silikat

Kısaca: Silikat, mineral grupları arasında en ilginç ve en geniş grup silikat grubudur. Silikatlar tüm minerallerin %30'unu oluşturmakta olup, yerkabuğunda var olan minerallerin de %90'ını meydana getirmektedirler. Pratik olarak yerkabuğu silikat minerallerinden oluşmaktadır denilebilir. Dolayısıyla yer kabuğunda en bol bulunan 2 element Si ve O dir. ...devamı ☟

Silikat, mineral grupları arasında en ilginç ve en geniş grup silikat grubudur. Silikatlar tüm minerallerin %30'unu oluşturmakta olup, yerkabuğunda var olan minerallerin de %90'ını meydana getirmektedirler. Pratik olarak yerkabuğu silikat minerallerinden oluşmaktadır denilebilir. Dolayısıyla yer kabuğunda en bol bulunan 2 element Si ve O dir. Yerde ve diğer gezegenlerde yaygın olarak rastlanan silisyum-oksijen bileşikleri.

Yerkabuğunun yaklaşık % 95’ini oluşturan silikatlar korkayaçların büyük bölümünün temel bileşenleridirler. Altı yüz kadar silikat minerali bilinmektedir. Bunların arasında yalnızca feldispatlar, amfiboller, piroksenler, mikalar, olivinler, fedispatoitler ve zeolitler kayaçların oluşumunda önem taşır.

Bütün silikat minerallerinin temel yapısal birimi, merkezinde bir silisyum atomu, köşelerinde ise silisyum atomuna bağlanmış dört oksijen atomu bulunan düzgün bir dörtyüzlüdür. (Bkz. Feldispat, Amfibol, Piroksen, Mika)

Suda çözünmeyen silikatların çoğundan cam eşya ve emaye, çanak, çömlek, porselen ve başka seramik malzemelerin üretiminde faydalanılır. Su camı olarak bilinen sodyum silikatlar sabun yapımında, ahşap malzemenin çürümesini önlemede, yumurtaların saklanmasında, çimento olarak ve boyalarda kullanılır.

silikat

Yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla vb. maddelerin birleşiminde bulunan, silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz.

silikat

Almanca silikat kelimesinin İngilizce karşılığı.
(das) n. (Mineralogy) silicate, any of a large number of minerals containing the SiO4 group; salt of silicic acid (Chemistry)

silikat

Türkçe silikat kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Silikat (das) ] n. (Mineralogy) silicate, any of a large number of minerals containing the SiO4 group; salt of silicic acid (Chemistry) n. silicate

silikat

silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz; yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla gibi maddelerin bileşiminde bulunur.

silikat

Almanca silikat kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. silicate (m)

silikat

Almanca silikat kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. silicato (m)

silikat

Almanca silikat kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. silicato (m)

silikat

Almanca silikat kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. silikat (n)

silikat

Türkçe silikat kelimesinin Fransızca karşılığı.
silicate [le]

silikat

Türkçe silikat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Silikat

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Silikat
3 yıl önce

Silikat, mineral grupları arasında en geniş gruptur. Her bir silikat minerali, yer kabuğunda en çok bulunan oksijen ve silisyum elementlerini içerir. Bunların...

Silikat, Mineral, Oksijen, Silisyum, Madde taslağı
Garnet
3 yıl önce

granat, başkalaşmış kayaçlarda ve bazı yerli kayaçlarda bulunan doğal silikat grubudur. Grena (süleyman taşı ya da "lal taşı" da denir) grubunun yerel...

Yerbenzeri gezegen
6 yıl önce

(dünyasal gezegen ya da kayasal gezegen) terimi, yapısının büyük bölümü silikat kayalardan oluşmuş gezegenleri tanımlar. Bir yerbenzeri gezegen, helyum...

Yerbenzeri gezegen, 10 Ağustos, 2005, Akrep (takımyıldız), Asteroit kuşağı, Ay (uydu), Ceres (cüce gezegen), Cüce gezegen, Dağ, Demir, Dünya
Mineral
3 yıl önce

silikatlar vardır; çoğu kayalar daha büyük oluşur 95 % silikat mineraller, ve üzerinde 90 % yerkabuğunun bu minerallerin oluşmaktadır. Silikatların iki...

Mineral, Altın, Bakır, Fosil, Geometri, Gümüş, Kehribar, Kimyasal formül, Kristal, Kömür, Mineraloji
Titania (uydu)
6 yıl önce

demir bir çekirdeğe sahip olduğu düşünülen Titania'nın, kraterlerle dolu silikat ve su buzundan oluşmuş bir yüzeyi vardır. Kütle çekiminden dolayı uydunun...

Titania (uydu), 11 Ocak, 1787, A Midsummer Night`s Dream, Astronomi birimi, Dışmerkezlik, Eksen, Enberi, Enöte, Görünür parlaklık, Görünür çap
Boksit
3 yıl önce

lateritleşme sonucu oluşur. Lateritleşme: İçinde Demir (Fe) ve Alüminyum (Al) silikat minerallerinin bulunduğu yerlerde bol yağış ve ısı altında silisin eriyip...

Boksit, Alüminyum, Amorf katı, Demir, Manganez, Mineral, Silikat, Hidrarjirit, Lateritleşme, Alümin, Oolitik
Miranda (uydu)
6 yıl önce

sanılmaktadır. Miranda'nın yüzeyi, düşük-yoğunluklu katman da muhtemelen iç silikat kaya ve organik bileşikleri içeren, çoğunlukla su ve buz olabilir. Miranda'nın...

Miranda (uydu), 16 Şubat, 1948, Astronomi birimi, Dışmerkezlik, Eksen, Enberi, Enöte, Fırtına (oyun), Görünür parlaklık, Görünür çap
Klinker
3 yıl önce

yapısını oluşturan bileşikler: Trikalsiyum Silikat (3CaO.SiO2 veya C3S - Alit) (%50-%70) Dikalsiyum Silikat (2CaO.SiO2 veya C2S - Belit) (%15-%30) Trikalsiyum...

Klinker, Alçıtaşı, Kil, Taslak, Çimento, İnşaat Mühendisliği, Kalkerlerin