Silikat, mineral grupları arasında en ilginç ve en geniş grup silikat grubudur. Silikatlar tüm minerallerin %30'unu oluşturmakta olup, yerkabuğunda var olan minerallerin de %90'ını meydana getirmektedirler. Pratik olarak yerkabuğu silikat minerallerinden oluşmaktadır denilebilir. Dolayısıyla yer kabuğunda en bol bulunan 2 element Si ve O dir.

Silikat

Silikat, mineral grupları arasında en ilginç ve en geniş grup silikat grubudur. Silikatlar tüm minerallerin %30'unu oluşturmakta olup, yerkabuğunda var olan minerallerin de %90'ını meydana getirmektedirler. Pratik olarak yerkabuğu silikat minerallerinden oluşmaktadır denilebilir. Dolayısıyla yer kabuğunda en bol bulunan 2 element Si ve O dir. Yerde ve diğer gezegenlerde yaygın olarak rastlanan silisyum-oksijen bileşikleri.

Yerkabuğunun yaklaşık % 95’ini oluşturan silikatlar korkayaçların büyük bölümünün temel bileşenleridirler. Altı yüz kadar silikat minerali bilinmektedir. Bunların arasında yalnızca feldispatlar, amfiboller, piroksenler, mikalar, olivinler, fedispatoitler ve zeolitler kayaçların oluşumunda önem taşır.

Bütün silikat minerallerinin temel yapısal birimi, merkezinde bir silisyum atomu, köşelerinde ise silisyum atomuna bağlanmış dört oksijen atomu bulunan düzgün bir dörtyüzlüdür. (Bkz. Feldispat, Amfibol, Piroksen, Mika)

Suda çözünmeyen silikatların çoğundan cam eşya ve emaye, çanak, çömlek, porselen ve başka seramik malzemelerin üretiminde faydalanılır. Su camı olarak bilinen sodyum silikatlar sabun yapımında, ahşap malzemenin çürümesini önlemede, yumurtaların saklanmasında, çimento olarak ve boyalarda kullanılır.

silikat

silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz; yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla gibi maddelerin bileşiminde bulunur.

silikat

Almanca silikat kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. silikat (n)

silikat

Yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla vb. maddelerin birleşiminde bulunan, silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz.

silikat

Almanca silikat kelimesinin İngilizce karşılığı.
(das) n. (Mineralogy) silicate, any of a large number of minerals containing the SiO4 group; salt of silicic acid (Chemistry)

silikat

Türkçe silikat kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Silikat (das) ] n. (Mineralogy) silicate, any of a large number of minerals containing the SiO4 group; salt of silicic acid (Chemistry) n. silicate

silikat

Almanca silikat kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. silicate (m)

silikat

Almanca silikat kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. silicato (m)

silikat

Almanca silikat kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. silicato (m)

silikat

Türkçe silikat kelimesinin Fransızca karşılığı.
silicate [le]

silikat

Türkçe silikat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Silikat

İlgili konuları ara

Yanıtlar