Silisyum

Silisyum Si sembolüyle gösterilen, ametal karakterli kimyâsal bir element. Yıldız ve meteorlarda da çok bulunan silisyum, dünyâ kabuğunun yüzde 27,6 sı gibi büyük bir kısmını meydana getirir. Dünyâda bulunan elementler içinde oksijenden sonra ikinci sırayı alır. Hayvan iskeletlerinde, bitki dokularında, denizlerde yaşayan diatomların hücrelerinin duvar yapılarında da bulunur. Normal olarak tabiatta serbest halde bulunmaz. Fakat hemen hemen bütün kayaçlarda, kum, kil ve topraklarda ya sili...

SILISYUM (türkçe) anlamı
1. Atom sayısı 14
2. atom ağırlığı 28,09
3. yoğunluğu 2,34 olan
4. 1420 °C'de eriyen
5. endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element (simgesi Si).
SILISYUM (türkçe) anlamı
6. atom sayısı 14 atom ağırlığı 28.06
7. yoğunluğu 2,34 olan
8. endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element
9. simgesi si.
SILISYUM (türkçe) ingilizcesi
1. n. silicon,
SILISYUM (türkçe) fransızcası
1. silicium [le]
SILISYUM (türkçe) almancası
1. n. Silizium

Silisyum hakkında detaylı bilgi

Silisyum, yeryüzünde en çok bulunan elementlerden bir tanesidir. Yarıiletken özelliğe sahip oluşu ve doğada çok bulunması, transistör, diyot ve hafızalarda kullanılabilmesinin pratik oluşu, entegre devrelerin ve bilgisayarların silisyum teknolojisi üzerine inşa edilmesini sağlamıştır. Bugün, "Silikon Vadisi" denilen dev bir endüstrinin adını koymuştur.

Silisyum Si sembolüyle gösterilen, ametal karakterli kimyasal bir element. Yıldız ve meteorlarda da çok bulunan silisyum, dünya kabuğunun yüzde 27, 6 sı gibi büyük bir kısmını meydana getirir. Dünyada bulunan elementler içinde oksijenden sonra ikinci sırayı alır. Hayvan iskeletlerinde, bitki dokularında, denizlerde yaşayan diatomların hücrelerinin duvar yapılarında da bulunur. Normal olarak tabiatta serbest halde bulunmaz. Fakat hemen hemen bütün kayaçlarda, kum, kil ve topraklarda ya silis (SiO2) halinde veya oksijen ve alüminyum, mağnezyum, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum gibi başka elementlerle oluşturduğu silikatlar halinde bulunur. İlk olarak 1826 senesinde İsveçli kimyager Jakop Berzelius tarafından element olduğu fark edildi.

Özellikleri: Peryodik tabloda IV A grubunda yer alır. Atom numarası 14, atom ağırlığı 28, 086 olup kristal haldeyken siyahtan griye değişen renge sahip sert ve kırılgan bir yapıdadır. Yoğunluğu 2, 33 g/cm3 ve Mohs skalasına göre sertliği 7’dir. Silisyum 1410°C’de erir ve 2355°C’de kaynar. Elektriği iletme özelliği zayıf olup, ısıyla genleşme derecesi de azdır. Silisyumun birçok fiziksel ve kimyasal özelliği karbonunkine; yapısı elmasınkine benzer.

Si-28, Si-29 ve Si-30 olmak üzere üç kararlı izotopu ve dört radyoaktif izotopu bilinmektedir. Elektron düzeni 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 şeklinde olup bileşiklerinde 4+ değerlikli olabilir. Kimyasal yönden aktif bir element değildir.

Kullanılma alanları: Silisyumun elektrik sanayiinde önemi büyüktür. Saf silisyum, bor, galyum, fosfor ve arsenik ile doyurularak transistör, diyod ve diğer yarı iletkenlerin imalinde kullanılır. Metalurjide indirgeyici, çelik, pirinç ve bronz üretiminde alaşım elemanı olarak istifade edilir. % 15 silisyum ihtiva eden çelik alaşımı, aside dayanıklı kapların imalinde kullanılır. Endüstriyel öneme sahip silikonlar; silisyum, oksijen, karbon ve hidrojenden sentetik olarak üretilen organosilisyum oksitlerdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve inert olduklarından yağlayıcılarda, hidrolik sıvılarında, su geçirmeyen malzemelerde, vernik ve emayelerde kullanılırlar.Atom numarası: 14 Simge: Si Kütle numarası: 28.086 Kaynama Noktası (C): 2680 Erime Noktası (C): 1410 Yoğunluk: 2.33 Buharlaşma Isısı: 40.6 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 11.1 Elektriksel iletkenlik: .1 Isıl iletkenlik: .2 Özgül Isı Kapasitesi: .162

Bakınız

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Silisyum Karbür

Silisyum doğada en çok bulunan elementlerden biridir. 1824 yılında Berzelius tarafından bulunmuştur.yarımetaldir. koyu gri renklidir ve oda sıcaklığında katı haldedir. doğada en çok kum şeklinde bulunur. bir çok alanda kullanılır. bunlardan bazıları:çimento yapımında

Mikrokristal Silisyum Ve Mikromorf Güneş Pili

Mikrokristal Silisyum ve Mikromorf Güneş Pili, ince film güneş pili teknolojisinde 90’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Mikrokristal silisyum, ilk olarak 60'lı yılların sonlarında keşfedilmiştir fakat amorf silisyumdan çok daha sonra güneş pillerinde kullanılmıştır. Tek ...

Element

Element Alm. Element (n), Urstoff (m), Fr. Elément (m), İng. Element. Kimyasal metodlarla daha basit maddelere ayrışması mümkün olmayan basit madde. Su bir element değildir. Fakat suyun elektrolizinden elde edilen hidrojen ve oksijen birer elementtir. Saf şeker bir element değildir. ...

Manto

Manto Litosfer ile çekirdek arasında yer alan sıcak ve plastik bir kattır. Kalınlığı 2860 km'ye yakındır. Ultrabazik veya Ultramafik kayaçlardan oluşur. Ağırdır; yoğunluğu 3.5 - 6 gr/cm3 arasında bulunur. Üç kısma ayrılır:

Sac

Sac Levha haline getirilmiş metal, özellikle demir malzeme. Kalın levhaların silindirler arasından geçirilmesiyle, yani haddelemeyle elde edilir. Sıcak olarak yapılan ilk haddelemeden sonra, düzgün bir yüzey elde etmesi için, soğuk haddeleme yapılır. Değişik kalınlıklarda olan ...

Stator

stator: İngilizce state kelimesinden türeyen stator kelimesi döner makinalarda dönmeyen sabit kısıma verilen isimdir. Genellikle alternatörlerde kullanılmakla birlikte elektrik motorları ve değirmenlerde de dönmeyen kısımlara kısımlara stator denir. Elektrik makinalarında bakır ...

Cam

Cam Alm. Glas (m), Fr. Verre (m), İng. Glass. Silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan saydam ve kırılgan madde. Genellikle alkali ve toprak alkali silikatlardan meydana gelen cam, bâzan borat ve alüminatlar da ihtiva eder. Camın ilk defâ ne zaman yapıldığı kesin olarak ...

Genleşme Katsayısı

Genleşme katsayısı, bir maddenin ısı etkisiyle genleştiği miktarın belirlenmesi için kullanılan katsayıdır. Birim hacimdeki bir maddenin birim sıcaklık değişiminde hacmindeki değişme miktarı olarak tanımlanır.

Donatı

Donatı, betonarme elemanı oluşturan iki asli unsurdan biridir. Beton basınca karşı çok iyi çalışan bir malzeme olmasına rağmen çekme dayanımı çok düşüktür. Çekme bölgesindeki gerilmeleri karşılamak üzere, bu bölgeye çelik çubuklar yerleştirilir. Betonarmede donatı ...

Toprak

Toprak hava ve su gibi, canlıların yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan bir diğeri de topraktır. Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.

Transistor

Geçirgeç veya transistör girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre elemanıdır. BJT (Bipolar Junction Transistor) çift birleşim yüzeyli transistördür.

Baryum

Baryum Alm. Barium, Fr. Barium, İng. Barium. Toprak alkali metaller sınıfından bir element. Periyodik sistemin 2A grubunda yer alır. Kimyasal sembolü (Ba)’dır. Atom numarası 56, atom ağırlığı 137,34’tür. Kütle numaraları 130, 132, 134, 136, 137 ve 138 olan izotopları ...