Silo

Zirâî mahsullerin daha sonra kullanmak üzere saklandığı beton, çelik, ahşap veya kargir, toprak altında veya toprak üstünde inşâ edilmiş depolar. Tahılların toplandığı silolar, taşıma ve yükleme kolaylığı bakımından genellikle liman ile demiryolları yakınlarında ve ulaştırma şebekesi üzerinde bulunur. Yer altında veya yer üstünde uygun bir materyalden (saçtan veya betondan) yapılırlar.

Silo

Zirai mahsullerin daha sonra kullanmak üzere saklandığı beton, çelik, ahşap veya kargir, toprak altında veya toprak üstünde inşa edilmiş depolar. Tahılların toplandığı silolar, taşıma ve yükleme kolaylığı bakımından genellikle liman ile demiryolları yakınlarında ve ulaştırma şebekesi üzerinde bulunur. Yer altında veya yer üstünde uygun bir materyalden (saçtan veya betondan) yapılırlar. Tahıl siloları sıcaklığı ve rutubeti ayarlanabilen silolardır.

Kök ve yumru siloları; daimi ve geçici olmak üzere iki tiptir. Daimi silolar taştan veya betondan yapılır. Havalandırma için yeterince hava deliği bırakılır. Geçici silolar; tarlada zemini sağlam bir yere ürünler yığılarak silolanır.

Pancar küspesi siloları; şeker fabrikalarının artığı olan, küspenin hayvan yiyeceği olarak uzun zaman kullanılmasını mümkün kılan silolardır. Bu siloların özelliği, küspenin hava almasını engelleyerek ekşimesini önlemesidir.

Yeşil ot siloları (slaj siloları); taze, biçilmiş yeşil otların preslenerek balyalanması, bilahare mayalanması sonucu elde edilen slajın saklanmasında kullanılan silolardır.

Türkiye’de silo yapımı 19. yüzyılın ikinci yarısında, ahşap silolarla başladı. Daha sonra tuğla ve beton silolar yapılmaya başlandı. 1950’lerden sonra çelik siloların yapımına geçildi. Türkiye’de silolar daha ziyade, Toprak Mahsulleri Ofisi eliyle yapılmaktadır. Bunun yanında az da olsa özel sektöre ait silolara da rastlanmaktadır.

Büyük stokların ve ürünü uzun zaman bekletmenin lazım olduğu yerlerde ısı ve rutubeti az geçirmesinden dolayı, beton silolar tercih edilir.

Silo

f. siloya koymak, siloda saklamak i. silo, ambar, füze rampası (yeraltı), yeraltı füze rampası

Silo

1. anlamı Tahıl, yumru, kök gibi ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir biçiminde ambar.
2. anlamı siloya doldurmak, silo; silo, i.
3. anlamı silo.
4. silo. ambar. siloya koymak.

Silo

tahıl, yumru, kök gibi ürünlerin korunduğu, saklandığı ya da depolandığı, genellikle silindir biçiminde ambar.

Silo

Fransızca Silo kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] silo

Silo

Almanca Silo kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. silo (MN)

Silo

Fransızca Silo kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. silo, airtight tower or structure used to store grain; underground structure that serves as a housing and launching pad for a ballistic missile

Silo

Almanca Silo kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. silo, elevator

Silo

İtalyanca Silo kelimesinin İngilizce karşılığı.
pref. xylo

Silo

Portekizce Silo kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. garner, crib, bin, silo


Yanıtlar