Silures

kumtaşı

Bir kumun doğal çimentolaşmasından doğan ve kuvars taneleri oranı yüksek olan tortul kayaç; kumtaşı inşaatta, yol ve kaldırımlara taş döşemede, çok ince olanları da bileme taşı olarak kullanılır.

Lejyon II Augusta

Lejyon II Augusta, MÖ 43 yılında Gaius Vibius Pansa Caetronianus tarafından toplanan Roma lejyonu.