Simge

En temel anlamı ile bir simge yoluyla bir kavramın uzlaşımsal olarak betimlenmesidir; bir düşüncenin, nesnenin, niteliğin, niceliğin vb. ruhbilimsel ve düşünbilimsel açıdan, tüm kavramlar doğaları itibari ile simgesel olup, betimlemeleri simgesel bir anlam taşıyan yapay belirtilerdir.

SIMGE (türkçe) anlamı
1. belli bir insan topluluğunun uzlaşarak kendisine belli bir anlam yüklediği somut nesne ya da işaret
2. remiz
3. rumuz timsal
4. sembol
5. bir elementi kısa olarak belirtmek için kabul edilmiş
6. kararlaştırılmış harf ya da harfler.
7. bir düşünceyi
8. soyut bir kavramı belirten somut nesne ya da işaret.
bir özelliği tümüyle kendi üzerinde toplayan örnek.
SIMGE (türkçe) anlamı
Symbol
SIMGE (türkçe) anlamı
9. (Türkçe) Kadın ismi - İşaret
10. sembol
SIMGE (türkçe) ingilizcesi
1. n. symbol
2. sign
3. image
4. ensign
5. emblem
6. attribute
7. embodiment
8. epitome
9. exemplar
10. representation
11. specimen
12. token
13. type
SIMGE (türkçe) fransızcası
1. symbole [le]
2. emblème [le]
3. figure [la]
SIMGE (türkçe) almancası
1. n. Zeichen

Simge hakkında bilgiler

Simge ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Sembol

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dodo

Dodo ya da Mauritius dodosu (Raphus cucullatus), güvercingiller familyasından Mauritius'da yaşamış ama 17. yüzyılın ikinci yarısı itibarı ile soyu tükenmiş bir kuş türüdür. Yaklaşık 1 metre boyunda ve 20 kilo ağırlığında uçamayan bu kuş, şu an için Raphus cinsi içinde ...

Emblem

Amblem (Fransızca: emblème) (imlek, belirtke), bir fikri veya bir kurumu temsil eden görsel simgedir. Simge ile neredeyse eş anlamlı olarak kullanılsa da, daha kesin kurallarla belirlenmiş ve neyi temsil ettiği kesin olarak bilinir.