Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa Orhan Gazi `nin son, I. Murat`ın ilk başveziridir. Orhan Gazi`nin 1360 tarihli vakfiyesinde adı geçmekte ve babasının adının Muslihuddin Musa ve dedesinin adının da Mecdüddin İsa olduğu bilinmektedir. Orhan Bey`in vakfiyesindeki sadr-ül-kebir tabirinden ki Ahiler`in reislerine verilen unvandır, Sinanüddin Yusuf`unda Ahi reislerinden olduğu anlaşılıyor.

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa Orhan Gazi `nin son, I. Murat`ın ilk başveziridir. Orhan Gazi`nin 1360 tarihli vakfiyesinde adı geçmekte ve babasının adının Muslihuddin Musa ve dedesinin adının da Mecdüddin İsa olduğu bilinmektedir. Orhan Bey`in vakfiyesindeki sadr-ül-kebir tabirinden ki Ahiler`in reislerine verilen unvandır, Sinanüddin Yusuf`unda Ahi reislerinden olduğu anlaşılıyor.

Ölümünden sonra kazasker Çandarlı Kara Halil Paşa vezir olmuş ve Osmanlı Devleti`nde Çandarlılar dönemi başlamıştır.

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar