Sinan Paşa Külliyesi, İstanbul Beşiktaş`ta Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş Caddesi’nin birleştiği köşede yer alır. Sadrazam Rüstem Paşa’nın kardeşi Kaptan-ı Derya Sinan Paşa tarafından yaptırılan bu külliye, bir cami, günümüze ulaşmayan bir çifte hamam, külliye ve daha sonra yaptırılan bir sıbyan mektebinden oluşmaktadır.

Sinan Paşa Külliyesi

Sinan Paşa Külliyesi, İstanbul Beşiktaş`ta Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş Caddesi’nin birleştiği köşede yer alır. Sadrazam Rüstem Paşa’nın kardeşi Kaptan-ı Derya Sinan Paşa tarafından yaptırılan bu külliye, bir cami, günümüze ulaşmayan bir çifte hamam, külliye ve daha sonra yaptırılan bir sıbyan mektebinden oluşmaktadır. Kitabesine göre, 1555’de Sinan Paşa’nın ölümünden sonra bitirilmiştir. Mimar Sinan’ın eserlerindendir.

Caminin üstünü bir büyük kubbe kapamakta ve bunu sağ ve solunda yer alan ikişer yarım kubbe desteklemektedir. Ayrıca kapı tarafında 5 kubbe daha vardır. İkinci ve üçüncü kat pencerelerinin camları renklidir. İç süslemeleri ince kalem işidir. Avluyu son cemaat yeri ile birlikte 22 mermer sütunlu, kubbesiz ve kiremitle örtülü bir kısım çevirmektedir. Duvarları kesme taş ve kırmızı tuğla karışımıdır. Tek şerefeli bir minaresi vardır. İki kapılı bahçenin ortasında 4 mermer sütunlu bir şadırvan vardır. Cami ve avlusu değişik zamanlarda yapılan müdahalelerle orijinal karakterini yitirmiştir.

Yanıtlar