Sinaps

Kısaca: Sinaps, nöronların (sinir hücrelerinin) diğer nöronlara ya da kas veya salgı bezleri gibi nöron olmayan hücrelere mesaj iletmesine olanak tanıyan özelleşmiş bağlantı noktaları. Bir motor nöron ile kas hücresi arasındaki kimyasal sinaps, aynı zamanda neuromuscular junction nöromusküler bağlantı olarak adlandırılır. ...devamı ☟

Sinaps
Sinaps

Örnek bir kimyasal sinapstaki temel öğeleri gösteren ilüstrasyon. Sinapslar elektriksel uyarıları kimyasal mesajlara çevirerek, nöron hücreleri arasında aksondan dendrite doğru vektörel iletişim kurulmasını sağlarlar.

Sinaps, nöronların (sinir hücrelerinin) diğer nöronlara ya da kas veya salgı bezleri gibi nöron olmayan hücrelere mesaj iletmesine olanak tanıyan özelleşmiş bağlantı noktaları. Bir motor nöron ile kas hücresi arasındaki kimyasal sinaps, aynı zamanda ``neuromuscular junction`` nöromusküler bağlantı olarak adlandırılır.

Kimyasal sinapslar sayesinde merkezi sinir sistemindeki nöronlar birbirleriyle nöral devreleri içeren bir sinir ağı oluşturabilirler. Binaenaleyh, algılama ve düşünme gibi zihinsel işlevlere temel teşkil eden biyolojik kompütasyonda sinapslar temel bir rol üstlenmektedirler. Ayrıca sinir sisteminin vücudun diğer organlarıyla iletişim kurması da sinapsların varlığına bağlıdır.

İnsan beyninde muazzam sayıda kimyasal sinaps bulunur. Küçük çocukar 1016(10.000 trilyon) sinapsa sahipken, bu rakam yaş artışıyla ters orantılı olarak azalır ve yetişkinlerde stabilize olur. Bir yetişkinin sahip olduğu sinaps sayısı tahmini olarak 1015 ile 5x1015 (1.000 den 5.000 trilyona kadar) arasındadır.

Sinasps terimi, Sir Charles Scott Sherrington ve meslektaşları tarafından Yunanca "syn-" (beraber, birlikte) ve "haptein" (kucaklasma) kelimeleri birleştirilerek türetilmiştir. Kimyasal sinapslar, var olan yegane biyolojik sinaps türü değildir, elektrik sinapslar ve immunolojik sinapslar da mevcuttur. Yinede yaygın kullanımıyla sinaps denildiğinde, çoğunlukla kimyasal sinaps ima edilmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sinaps Resimleri

Elektrik sinaps
6 yıl önce

Elektrik sinaps, iki bitişin sinir hücresini (nöron) birbirine bağlayan bir elektriksel iletkendir. Elektriği "boşluk kavşakları" aracılığıyla bir hücreden...

Akson ucu
3 yıl önce

nörotransmitter kimyasalları kullanır. Komşu nöronlardaki akson uçları, sinaps olarak adlandırılan küçük bir boşluk tarafından ayrılır. Uyartılar bu boşluktan...

Homolog kromozom
3 yıl önce

olabilir. Mayoz bölünme sırasında tetrat, sinaps ve crossing-over homolog kromozomlar arasında görülür. Sinaps, mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların...

Nörotransmitter
3 yıl önce

arasında değişir. Sinir hücreleri arasındaki bağlantı ve sinyal aktarımını ise sinaps denilen ve iki sinir hücresi arasında bulunan bölgelerce sağlar. Bu bağlantı...

Nörotransmitter, Biyokimya, Elektrik, Kimyasal, Nöron, Sinir sistemi, Taslak, Tıp, Wikimedia Commons, Nöropsikofarmakoloji, Madde taslağı
Dendritik dal
6 yıl önce

Dendritik dallar memeli beyinlerinde bulunan eksitatör sinapsların post-sinaps kısımıdırlar. Doğum sonrası dönemde hızlı şekilde çoğalırlar yetişkinliğe...

Akson
3 yıl önce

gibi) diğer hücrelerle bağlantı sağlar. Bu bağlantı noktalarına sinaps denir. Bir sinapsta akson zarı, hedef hücre zarını ile yan yanadır. Özel moleküler...

Akson, Biyoloji, Hücre, Nöron, Taslak, Hücre Çekirdeği, Miyelin Kılıf, Dendrit, Ranvier Boğumu
Dendrit
3 yıl önce

dendrite art arda dizili nöronlar ve aralarındaki sinapslardan geçerek ulaşır. Dendritler uyartının sinapsdan alınması ve nöronunda oluşacak aksiyon potansiyelinin...

Sinir dokusu
3 yıl önce

birbirleriyle veya nöron olmayan hücrelerle yaptıkları bağlara sinaps denir. Sinapslar bir aksonun dallarının ucunda veya başka bir nöronun dendritlerinde...