Sine qua non, "olmazsa olmaz" anlamına gelen Latince bir deyiş. Bu bir sıfattır ve koşulları nitelendirmekte kullanılır.

Sine qua non

Anlam

Olmazsa olmaz anlamına gelmektedir.

Kullanımı

Bu bir sıfattır ve koşulları nitelendirmekte kullanılır. ==Örnekler== Ateş'in yanması duman'ın tütmesi açısından bir sine qua non koşuldur. Ateş yanarsa duman tüter, ateş yanmazsa duman tütmez. Öyleyse ateş duman açısından bir varlık-yokluk koşuludur (BİRİNCİSİ VARSA İKİNSİ DE VARDIR, BİRİNCİSİ YOKSA İKİNSİ DE YOKTUR). Oysa yağmurun yağması şemsiye almak için bir varluk-yokluk koşulu değildir, dolayısıyla da bir sine qua non koşul değildir. Yağmur yağsın yağmasın bir kimse yanına şemsiye alabilir. Bu ise yağmurun şemsiye almak bakımından olmazsa olur niteliğinde bir koşul olduğunu gösterir. Nitekim genellikle yağmur yağdığında yanına şemsiye almak gelenektendir; ancak kişi yağmur yağmasa da yanına şemsiye alabilir. Bu da yağmur yağmasının şemsiye alma açısından bir sine qua non koşul olmadığını kanıtlamaktadır.

Ancak ve ancak

Bir koşul sine qua non koşul ise o zaman ancak ve ancak kalıbıyla cümle kurulabilir. Örneğin ateşin yanması dumanın tütmesi için bir sine qua non koşul olduğundan şöyle söylenebilir. Ancak ve ancak ateş yanarsa duman tüter.

Kaynaklar

Vikipedi

sine qua non

olmazsa olmaz şey, vazgeçilmez koşul, gerekli şart

sine qua non

Fransızca sine qua non kelimelerinin Türkçe karşılığı.
vazgeçilemeyen, onsuz olmayan

sine qua non

Fransızca sine qua non kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adj. condition

sine qua non

adj. condition

sine qua non

İngilizce sine qua non kelimelerinin Fransızca karşılığı.
condition siné qua non, condition nécessaire (indispensable), condition essentielle

sine qua non

İngilizce sine qua non kelimelerinin Almanca karşılığı.
notwendige Bedingung

sine qua non

İngilizce sine qua non kelimelerinin Portekizce karşılığı.
s. condição necessária (f)

sine qua non

İngilizce sine qua non kelimelerinin Flemenkçe karşılığı.
absolute voorwaarde, onmisbaar iets

Yanıtlar