Sinir dokusu, sinir sisteminin ana bileşenidir - beyin, omurilik ve sinirler - vücut işlevlerinin ayarlar ve kontrol eder. Uyartıları (impuls) ileten sinir hücrelerinden (nöron) ve sinir uyartılarının yayılmasına yardımcı olan ve nöronlara besin taşıyan nöroglialardan oluşmuştur.

Sinir Dokusu hakkında detaylı bilgi

Sinir dokusu, sinir sisteminin ana bileşenidir - beyin, omurilik ve sinirler - vücut işlevlerinin ayarlar ve kontrol eder. Uyartıları (impuls) ileten sinir hücrelerinden (nöron) ve sinir uyartılarının yayılmasına yardımcı olan ve nöronlara besin taşıyan nöroglialardan oluşmuştur. Sinir dokusu, karakteristikleri aksonlar tarafından belirlenen çok çeşitli sinir hücrelerinden yapılmıştır. Sinir sisteminin işlevleri, duyu girişi sağlama, taşıma, kasların ve beze kontrolü, homeostaz ve zihinsel etkinlikler. Tüm canlı hücreler uyarılara tepki verir. Sinir dokusu, uyarılarak tepki verdiği ve uyartıları vücuttaki çeşitli organlara ilettiği ölçüde özelleştirilir. Beyin ve omurilikteki sinir dokusu kemiksi yapıdadır. Düz ve çevresel sinirleri vücuda yayar. Sinir dokusu nöronlar olarak adlandırılan sinir hücresinden oluşur. Nöronlar kolayca uyarılır ve uyartıları çok hızlı iletir. Bir sinir, bağ doku ile birbirine bağlanan birçok hücre lifinden oluşur. Bağ dokunun kılıfı epinöryum sinir ile çevrilmiştir. Bu kılıfın iç yüzeyi, sinir liflerinin etrafını çevreleyen perinöryum ile kaplıdır. Çeşitli büyüklükteki kan damarları, epinöryumda görülebilir. Endonöryum, bağ dokunun ince bir tabakasını oluşturur ve özel sinir lifleriyle çevrilmiştir. Hücre gövdesi bir hücre membranı ile kaplıdır ve merkezinde çekirdek bulunur. Nissl gövdesi, hücre gövdesindeki sitoplazmada bulunur. Hücre gövdesindeki nörofilametler dendritlerden aksonlara uzanır. Akson, miyelin kılıf ile çevrilmiştir. Miyelin kılıf dış yüzeyi, nörolemma veya Schwann hücre kılıfı olarak adlandırılan hücresel bir tabaka ile örtülüdür. Schwann hücreleri arasındaki boşluğa Ranvier boğumu denir. ==Nöronal bağlantı== Sinir hücrelerinin (nöron) birbirleriyle veya nöron olmayan hücrelerle yaptıkları bağlara sinaps denir. Sinapslar bir aksonun dallarının ucunda veya başka bir nöronun dendritlerinde bulunur ve birbileriyle yakındırlar, fakat doğrudan bağlı değillerdir. Boşluktan karşıya bilgi iletilmesini sağlayan kimyasallara nörotransmitterler denir. ==Nöronların sınıflandırılması== Nöronlar hem yapılarına (veya uzantılarına) hem de işlevlerine göre sınıflandırılırlar. Yapısal sınıflandırılan nöronlar, hücre gövdesindeki uzantılarının işlem sayısına uygun olarak gruplandırılırlar. Üç büyük nöron grupları şu şekilde sınıflandırılır: Multipolar, bipolar ve unipolar nöronlar. ; Multipolar Nöronlar (işlem sayısı 3+) : Bunlar insanda en yaygın olarak bulunan (nöronların %99'undan daha fazlası bu gruba girer) çevresel sinir sistemindeki en büyük nöron grubudur. ; Bipolar Nöronlar: Bipolar nöronlar halkasal şekillidirler. Bir akson ve bir dendritleri vardır. Gözdeki ışık algılayan retina buna örnek verilebilir. Bu gruptaki nöronlar çok hızlı büyür. ; Unipolar Nöronlar: Duyu nöronları yalnız tek bir işlevi ve lifi vardır. Bu da, hücre gövdesine yakın olanı iki ana dala (akson ve dendrit) ayırmaktır. Bu tür sinir lifleri insanda yalnızca embriyo evresinde bulunur. ==Kanser== Sinir dokusundaki tümörler şunlardır: * Gliomalar (nöroglia tümörlerinin bazıları) :Gliomatosis cerebri, Oligoastrositoma, Ependimoma, Astrositoma * Nöroepitelyal hücre kistler :Ganglioneuroma, Nöroblastom, Retinoblastom * Sinir kılıf tümörleri :Nörofibroma, Schwannoma (veya Nörorinoma), Akustik nöroma, Nöroma ==Ayrıca bakınız== *Epinöryum *Perinöryum *Endonöryum *Sinir demeti *Çevresel sinir sisteminde bağ doku

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Sinir dokusu maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sinir Sistemi

Sinir sistemi uyaranların ve direktiflerin, bir yerden diğerine iletilmesini ve bilgilerin en faydalı şekle sokularak biçimlendirilmesini sağlayan sistem. Bu sistem üç kısma ayrılır: 1) Periferik (çevresel) sinir sistemi, 2) Santral (merkezî) sinir sistemi, 3) Otonom (bağımsız) ...

Çevresel Sinir Hasarı

Çevresel sinir hasarı, çevresel sinir sisteminde (ÇSS) hem sinirde hem de bağ dokusu etrafındaki hasarın büyüklüğüne göre Seddon sınıflandırması baz alınarak kategorize edilir. Sinir sistemi glia ile desteklenen sinir hücrelerine (nöron) bağlı olarak karakterize edilir. ...

Sinir Hasarı

Sinir hasarı, sinir dokusundaki hasardır. Çok çeşitli sinir hasarları olduğundan dolayı açıklamada herhangi bir sınıflandırma sistemi yoktur. Çoğu sistem hasarın derecesini, belirtiler (semptomlar), patoloji ve prognoz ile ilişkilendirir.

Sinir Ve Kas

Organizmadaki bütün hücrelerde hücre zarının içiyle dışı arasında bir elektriksel potansiyel farkı vardır. İstirahat zar potansiyeli denilen bu potansiyelin en belirgin olduğu dokular uyarılabilir dokulardır. İstirahat zar potansiyeli –70 ila –90 mV arasındadır. ...

KAS DOKUSU

Vücudun aktif hareketlerini meydana getiren doku. Kaslar sinir sisteminden aldıkları her hangi bir uyartı ile...

Çevresel Sinir Hasarı Sınıflandırması

Çevresel sinir hasarı sınıflandırması, prognoza yardımcı olur ve hastalığın derecesini tanımlar. Sinir hasarı sınıflandırması 1943'de Seddon ve 1951'de Sunderland tarafından yapılmıştır. Sinir hasarının en düşük derecesi, sinirlerde hasar olmayan, fakat sinyal iletiminin ...

Bel Fıtığı

Uygun tedavi yönteminin seçilmesi halinde bel fıtığı hastalarının iyileşme şansı çok yüksektir... Bel fıtığında erken teşhis çok önemlidir. Çünkü, erken teşhis en çabuk sürede uygun tedaviye karar verilmesini sağlar. Uygun bir zamanlama ile yapılan cerrahiden ...

Omurilik

Omurilik Beyin sapından başlayıp, omurga içinde ikinci bel omuruna kadar uzanan ve bundan sonra fibröz (bağdokusu) bir kordon şeklindeki filum terminale denen kısımla devam eden merkezi sinir sisteminin önemli bir parçası. Beyin gibi omurilik de meninksler ismini alan (pia, ...

Diabet

Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Diyabet Şeker Hastalığı ve Komplikasyonları"İnsülin´in ortaya çıkması sayesinde diyabetik koma çağından, diyabetik komplikasyonlar çağına ilerledik."Bu sözler, şeker hastalığı konusunda zamanının önemli uzmanlarından olan E.

Epifiz

Beyinin arka ucunda, mercimek tanesi büyüklüğünde bir bezdir. Epifiz başlangıçta ışık duyumlu iki organ iken sonradan tek kalmıştır. Omurgalıların bir çoğunda silik bir retina yapısında iken, Memelilerde ise salt bir salgı yapısındadır.

Bromürler

Bromürler birçok yıldan beri sedatif ve hafif antikonvülsan olarak kullanılmaktaydı, ancak bunların çok kullanıldığı sağlık merkezlerinde, bromürizm tehlikesi dolayısıyla rutin kan bromür analizleri de yapılıyordu. Yüksek dozlar alınınca veya bir itrah bozukluğu durumunda, ...

Omurgalı Omurgasız Hayvanlar

Omurgalılar Omurgalılar, yerleştikleri bütün yaşama ortamlarında egemenlik kurmuştur. Ana özellikleri, sırtları boyunca uzanan omurgadır. Bunu dışındaki birçok özellikleriyle de diğer hayvanlardan ayrılırlar.

Ağrılarla Mücadele

Hayatı bize zehir eden ağrılardan, doğru ilaçlar kullanarak kurtulmak mümkün. Ancak, çoğumuz yanlış ilaçlarla sağlığımızı tehlikeye atıyoruz. Doğru ilaç kullanılarak, ağrıların %85'ini kesmek mümkünken, yanlış kullanılan ilaçların başında ağrı kesiciler geliyor. ...

Doku (biyoloji)

Doku, bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getiren, şekil ve yapı bakımından benzer olup, aynı vazifeyi gören, birbirleriyle sıkı alâkaları olan aynı kökten gelen hücrelerin topluluğu. İlkel canlılar bütün hayatları boyunca bir tek hücre olarak kaldıkları halde yüksek ...