Sinonim

Kısaca: Tabiattaki taksonlar bilim alemi içinde ilk defa tespit edildikleri zaman elde edilen ilk örneklere dayanarak morfolojik özellikleri tanımlanır ve takson nomenklatür kurallarına uygun biçimde isimlendirilir. Verilen ismin binominal olmasının yanısıra, bir tanıma sahip olması da şarttır. ...devamı ☟

Tabiattaki taksonlar bilim alemi içinde ilk defa tespit edildikleri zaman elde edilen ilk örneklere dayanarak morfolojik özellikleri tanımlanır ve takson nomenklatür kurallarına uygun biçimde isimlendirilir. Verilen ismin binominal olmasının yanısıra, bir tanıma sahip olması da şarttır.

Örneğin:

   * Aricia agestis Schiffermüller, 1775
   * Aricia asiatica Obraztsov, 1900
   * Aricia anatolica Watson, 1910
   * Eumedonia afghana Brulle, 1950


Daha sonraki bir tarihte herhangi bir yazar, bu taksonlar hakkında yeni bilgiler eder ve hepsinin tek bir türe ait olduklarını ortaya çıkarır ise, bu yeni türün, mevcut 4 isimden hangisiyle çağrılacağı sorusunun cevabı, kurallara uygun biçimde teklif edilmiş isimlerin öncelik kuralları da dikkate alınarak değerlendirilmesiyle bulunabilir. Ortaya çıkan bu yeni durumda, önceden 4 ayrı tür imiş gibi tanımlanan taksonlar, eğer birbirlerinden taksonomik açıdan farklı değilseler, o zaman birbirleriyle sinonim sayılırlar.Yayın tarihleri dikkate alınarak genç ve yaşlı sinonimler olarak sınıflanırlar.

Ortaya çıkan yeni durumda, önceden 4 ayrı tür imiş gibi tanımlanan taksonlar eğer birbirlerinden alttür seviyesinde farklı olsalardı ve aralarındaki coğrafik bölgelerde melez populasyonlarına rastlansaydı, o zaman bunlar yeni bir taksonomik kategoriye (alttür) transfer edilirdi. Tür olarak tanımlanıp, sonradan farklı bir kategoriye transfer edildiğinde yeni oluşturulan durum “status novum” olarak bir defaya mahsus olarak bunu yapan yazar tarafında çalışmasında belirtilerek yayınlanır.

   * Aricia agestis Schiff., 1775


   * A- Aricia agestis ssp. agestis Schiff., 1775
   * B- Aricia agestis ssp. asiatica Ob., 1900 (stat.n.)
   * C- Aricia agestis ssp. anatolica Wt., 1910 (stat.n.)
   * D- Aricia agestis ssp. afghana (Br.,1950) (stat.n.,comb.n)
   * E- Aricia agestis ssp. iberica Rebel, 1960


Yukarıdaki örnekte transferler sonrasında yeni durumlar görülüyor. Bu arada (D) taksonu transfer olurken farklı isim kombinasyonu da değişmiştir. Ilk defa tanımlanırken kullanıldığı cinsten başka bir cinse transfer olursa bu yeni kombinasyon da bir defalık belirtilir. “comb. novum”. Tabii olarak, bu türe, sonradan bulunan yeni alttürler tanımlanmak şartıyla ilave edilebilir (E). Tür kategorisinde bir takson, orjinalde tanımlandığı cinsten alınarak bir başka cinse transfer edilirse, o taksonun yazarı ve yayın tarihi, bundan sonraki yayınlarda parantez içinde yazılır. Ancak, tekrar orjinal cinse transfer edildiği takdirde, söz konusu taksonun yazar ve yayın tarihi parantezden çıkartılır.

sinonim

Eş anlamlı.

sinonim

Türkçe sinonim kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. synonymous n. synonym

sinonim

eşanlamlı, anlamdaş, müteradif, müradif.

İlgili konular

takson

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Eşanlamlı
5 yıl önce

Eş anlamlı, anlamdaş, müteradif veya sinonim; yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükler. Bu tür kelimeler genelde birbirlerinin...

Sinonim (taksonomi)
4 yıl önce

farklı değilseler, o zaman birbirleriyle sinonim sayılırlar. Yayın tarihleri dikkate alınarak genç ve yaşlı sinonimler olarak sınıflanırlar. Ortaya çıkan yeni...

Hindiçin
1 yıl önce

bahsederken kullanılan kavram Sino-Hint'dir. Birinci Çinhindi Savaşı Vietnam Savaşı (İkinci Çinhindi Savaşı) Üçüncü Çinhindi Savaşı Sino-Hint Savaşı Doğu Hint...

Hindiçin, 1886, Asya, Birinci Çinhindi Savaşı, Burma, Doğu Hint Adaları, Fransız, Hindistan, Kamboçya, Laos, Malezya
Meşe
1 yıl önce

pelitlerden ürer. Quercus alt cinsi birçok seksiyona ayrılır: Seksiyon Quercus (sinonim Lepidobalanus ve Leucobalanus), Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki ak meşeleri...

Meşe, Meşe
Rhododendron neoglandulosum
4 yıl önce

Rhododendron neoglandulosum (sinonim: Ledum glandulosum), fundagiller (Ericaceae) familyasından Kuzey Amerika'da Britanya Kolumbiyasından Kaliforniya...

Rhododendron groenlandicum
4 yıl önce

Rhododendron groenlandicum ya da Ledum groenlandicum (sinonim: Rhododendron latifolium, Ledum latifolium), fundagiller (Ericaceae) familyasından Kuzey...

Tamara Todevska
1 yıl önce

pop şarkıcısı. Todevska müzik kariyerine 2005 yılında ilk stüdyo albümü Sino 'yu yayınlayarak başlamıştır. Todevska iki kez Eurovision Şarkı Yarışması'nda...

Fil türleri listesi
1 yıl önce

celebensis Tür †Elephas hysudricus (sinonim = Hypselephas hysudricus) Tür †Elephas iolensis Tür †Elephas planifrons (sinonim = Mammuthus planifrons) Tür †Elephas...