Sinoptik İnciller

Sinoptik İnciller, Kitabı Mukaddes`te yer alan ve doğru kabul edilen dört İncil`den Matta, Markos ve Luka`ya ait olan üçü. Sinoptik, Yunanca "eşgörünümlü" demektir (συν, syn, "eş" οψις, opsis, "görünen"). Bu üç İncil konu ve üslup olarak birbirine benzediği, hatta önemli miktarda ortak metin içerdiği için ``Sinoptik`` adını almıştır. Dördüncü İncil olan Yuhanna da İsa`nın hayatını anlatmakla birlikte, üslubu ve içeriği Sinoptiklerden farklıdır.

Sinoptik İncillerin birbirlerine çok benzemesi, bu durumun nedenini sorgulayan "sinoptik sorunu"nun ortaya çıkmasına amil oldu. ``Sinoptik sorunu``nun olası çözümlerinden biri, Markos`un Luka ve Matta`ya kaynaklık ettiği teorisidir. Bir diğer çözüm ise "iki kaynak savı" olarak adlandırılır. Buna göre Luka ve Matta, Markos dışında "Q metni" olarak adlandırılan üçüncü bir metini de kaynak almıştır. (Q, Almanca "kaynak" anlamına gelen "quelle" kelimesinin ilk harfinden)

Kaynakça

``İngilizce Vikipedi``, Sinoptik İnciller maddesi, 7 Temmuz 2007, 07:43 sürümü [1]

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.