İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ikili Arama

Tanım

Sıralı Erişim

Bilgisayar bilimlerinde sıralı erişim, bir grup veri elemanına (bellekte, diskte veya kasette bulunan) önceden belirlenen bir sıra izlenerek birbiri ardı sıra ulaşılması anlamına gelir. Bu erişim bazen veriye ulaşmak için tek yoldur (bir kasette olduğu gibi).

Titrek Kavak

Titrek kavak (Populus tremula), söğütgiller (Salicaceae) familyasından 25 m'ye kadar boylanabilen, silindirik gövde, sık dallı, geniş konik tepeye sahip bir kavak türü.

Muhabbet Kuşu

Muhabbet kuşu (Melopsittacus undulatus), papağan türleri içerisinde yer alan, evcil bir kuş türüdür. Avustralya kıtasına özgü Melopsittacus cinsinin içinde yer alan tek türdür.

Sekoya

"Sahil Sekoyası" (Sequoia sempervirens), servigiller (Cupressaceae) familyasının Sequoia cinsinden tek bir türle temsil edilen (monotipik) 120 m boy, 7 m çap yapabilen anavatanı Kuzey Amerika olan büyük bir ağaç türü. Herdem yeşil ve dev yapılı ağaçlardır.

Bellek (Hafıza)

Bellek; bilgisayarda çalışır haldeki programların içerdiği komut dizilerinin, aygıtlara ait yapısal bilgilerin depolandığı, işlem sırasında oluşan ara değerlerin ve ileride kullanılmak üzere saklanmış verilerin depolandıkları kayıt ortamlarıdır. Temel olarak iki tür ...

DOKULAR

Belirli bir iş yapmak üzere bir ya da birkaç çeşit hücrenin bir araya gelmesinden meydana gelen topluluk. Genel olarak, ...

Anadolu Sığla Ağacı

Anadolu sığla ağacı (Liquidambar orientalis), Altingiaceae familyasından dünyada yalnızca Türkiye'de Fethiye ve Muğla civarında yetişen endemik sığla ağacı türü. Ağaç, 20 metreye kadar boylanabilir, görünüş olarak çınara benzer.

İnci Kefali

İnci kefalı (``Chalcalburnus tarichi``), sazangiller (Cyprinidae) familyasından Van Gölü`nün tuzlu ve yüksek derecede sodalı (tuzluluk %0.19, pH 9.

Birleştirme Sıralaması

Birleştirme Sıralaması (``Merge Sort``), bilgisayar bilimlerinde Q (n log(n)) derecesinde karmaşıklığa sahip bir sıralama algoritmasıdır. Girdi olarak aldığı diziyi en küçük hale gelene kadar ikili gruplara böler ve karşılaştırma metoduyla sıralı olarak çıkartır.

Dizey

Matematikte matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu veya daha genel bir açıklamayla, toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosudur. Dizeyler daha çok doğrusal denklemleri tanımlamak, doğrusal dönüşümlerde (lineer transformasyon) çarpanların takibi ve iki ...

İstatistiksel Terimler, Kavramlar Ve Konular Listesi

İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi matematik biliminin çok önemli bir alt-bölümü olan istatistik biliminde içeriğinde bulunan konuların çok ayrıntılı olarak sınıflandırılması ile ortaya çıkarılmıştır. Bu listenin ana kaynağı Milletlerarası İstatistik ...