Sirke Tadanlar

Kısaca: ''Sirke Tadanlar'' (三酸圖, Üç mayhoş; 嘗醋翁, sirke tadan üç ihtiyar; 嘗醋圖, 尝醋图), Çin dinsel resim sanatında geleneksel bir temadır. Bu alegorik resim Çin'in dinsel ve felsefi yapı taşını oluşturan üç ana geleneği betimler. Konfüçyüsçülük, Budacılık, ve Taoculuk. Resim, Taoculuk'u öven ancak söz konusu olan diğer iki felsefeyi eleştiren bir temaya sahip olarak yorumlanagelmiştir. ...devamı ☟

Sirke Tadanlar (三酸圖, Üç mayhoş; 嘗醋翁, sirke tadan üç ihtiyar; 嘗醋圖, 尝醋图), Çin dinsel resim sanatında geleneksel bir temadır. Bu alegorik resim Çin'in dinsel ve felsefi yapı taşını oluşturan üç ana geleneği betimler. Konfüçyüsçülük, Budacılık, ve Taoculuk. Resim, Taoculuk'u öven ancak söz konusu olan diğer iki felsefeyi eleştiren bir temaya sahip olarak yorumlanagelmiştir. Üç adam parmaklarını bir sirke fıçısına daldırırlar ve sirkenin tadına bakarlar; Sirkenin tadı ilk adama ekşi, ikincisine buruk, üçüncüsüne ise tatlı gelir. Bu üç adam sırayla, Konfüçyüs, Buda, ve Laozi'dir. Her adamın tepkisi felsefesinin en ağır basan tutumunu temsil eder: Konfüçyüsçülük'e göre yaşam ekşidir ve insanlıktaki yozlaşmayı düzeltmek için felsefi düstürlara gereksinim duyulur; Budacılık'a göre yaşama acı ve ızdırap hakimdir ve yaşam buruktur; Taoculuk'a göre ise yaşam doğal ve olması gerektiği gibi olduğu sürece tatlıdır, güzeldir. Resmin bir diğer yorumuysa bu üç büyük düşünür bir sirke fıçısının etrafında bir araya geldiğine göre üçünün öğretisinin de bir olduğu, birbirini tamamladığıdır. Resim ve teması Amerikalı Taocu yazar Benjamin Hoff'un Pooh'un Taosu kitabında önemli bir rol oynar. Referanslar * Hopfe, Lewis M; revised by Woodward, Mark R. "Religions of the World". Pearson Prentice Hall. 2007. p 176. ISBN 0-13-224045-9 * Ji, Sang. Religions and Religious Life in China. China Intercontinental Press, 2004. * Smith, Huston. The World's Religions. New York: Harper Collins Publishers Inc., 1958.

Dış bağlantılar

* An excerpt from The Tao of Pooh by Benjamin Hoff

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.