Sisplatin

Kısaca: Sisplatin, kemoterapide kanseri tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. ...devamı ☟

Sisplatin
Sisplatin

TıpUyarı İlaç | Resim1 = Cisplatin-2D.png | Resim2 = Cisplatin-3D-vdW.png | Boyut = 120 | Resim açıklama = | IUPAC adı = cis-diamminedichloroplatinum(II) | CAS numarası = 15663-27-1 | ATC kodu = L01|XA01 | PubChem sayısı = 84691 | DrugBank kodu = APRD00359 | Kimyasal formül = Pt1Cl2H6N2 | Moleküler ağırlık = 300.05 g/mol | Eş anlamlar = | Yoğunluk = | Ergime noktası = | Ergime-not = | Kaynama noktası = | Kaynama-not = | Çözünürlük = | Spesifik rotasyon = | SED (yanma) = Farmakokinetik özellikler --> | Biyoyararlanım = | Proteine bağlanma = 90% | Metabolizma = | Yarılanma ömrü = 30-100 Saat | Atılma = İdrarla
| GK-ABD = D | GK-Avustralya = | GK-diğer =
| Yasal durum =
| Uygulama yolu = İntravenöz

Sisplatin, kemoterapide kanseri tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır.

Metabolizma

Sisplatin, hızlı bir şekilde enzimatik değişime uğrayarak aktif olmayan metabolitlerine dönüşür. IV bolus uygulamayı takiben sisplatinin plazma düzeyleri bifazik şekilde azalır. Başlangıç plazma yar ömrü 25-49 dakikadır ve dağılım sonrası yan ömrü 58-73 saattir.

Eliminasyon

Sisplatin esas olarak idrarla vücuttan atılır. Protein ve dokulara bağlanmanın çok fazla olması eliminasyon fazımn uzamasına veya tamamlanmamasına neden olur. İlk 5 gün içinde kümülatii idrarla eliminasyon, dozun %27-%43`ü kadar olmaktadır. Safra veya bağırsaklar yoluyla eliminasyon olup olmadığını saptamak için veriler yetersizdir. Böbrek yetmezliğinin sisplatinin vücuttan atılımı üzerindeki etkileri tam olarak değerlendirilmemiştir: böbrek fonksiyonu azalmış kişilerde vücuttan atılım bozulmuş olabilir. Böbrek fonksiyonu yetersiz olan hastalarda protein-olmayanlara bağlanan platinin plazma konsantrasyonları yükselmiş olabilir. Sınırlı sayıdaki veri sisplatinin hemodiyaliz ile asgari düzeyde uzaklaştırıldığını göstermektedir.

Endikasyonları

Sisplatin ya tek başına veya onaylı diğer kemoterapötik ajanlarla kombine olarak aşağıda belirtilen hastalıkların palyatif tedavisinde endikedir: Metastaz olmuş testis tümörleri: Uygun cerrahi müdahale ve/veya radyoterapi yapılmış metastaz olmuş testis tümörleri olan hastalarda, onaylanmış diğer kemoterapötik ajanlarla birlikte yerleşik kombinasyon tedavisinde. Metastaz olmuş över tümörleri: Uygun cerrahi müdahale ve/veya radyoterapi yapılmış metastaz olmuş över tümörleri olan hastalarda, onaylanmış diğer kemoterapötik ajanlarla birlikte yerleşik kombinasyon tedavisinde. Yerleşik kombinasyon tedavisi sisplatin ve siklofosfamid içerir. Sisplatin tek ajan olarak, daha önce sisplatin tedavisi görmemiş, standart kemoterapiye dirençli metastaz olmuş över tümörleri olan hastalarda ikincil tedavi olarak endikedir.

İlerlemiş Mesane Kanseri

Sisplatin, cerrahi müdahale ve/veya radyoterapi gibi lokal tedavilere artık cevap vermeyen tranzisyonel hücre mesane kanseri olan hastalarda tek ajan olarak endikedir.

Kontrendikasyonları

Bu ilaca veya diğer platin içeren bileşiklere karşı aşın hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda, Daha önce varolaç böbrek yetmezliği veya işitme kaybı olan hastalarda, Omurilik baskılaması (miyelosüpresyon) olan hastalarda, Dehidratasyonu olan hastalarda sisplatin kontrendikedir.

Uyarılar ve Önlemler

Sisplatin, sadece, kanser kemoterapötik ajanlarının uygulamasında tecrübeli olan doktorların gözetiminde uygulanmalıdır. Tedavi ve olabilecek komplikasyonlara uygun müdahaleyi temin için yeterli diyagnostik ve tedavi edici gereçler el altında bulunmalıdır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.