Sitalopram

Kısaca: Tanım ...devamı ☟

Sitalopram
Sitalopram

Tanım

Citalopram diye de geçebilir. Seçici serotonin gerialım inhbitörüdür (SSRI). Serotonine özgüllüğü en yüksek, en seçici moleküldür. Karaciğer sitokrom (CYP) enzim ailesiyle az etkileşir. Bu sayede ilaç etkileşimlerinden mümkün mertebe az etkilenir. Polifarmasiye uygundur. Özellikle geriyatrik popülasyonda daha çok tercih edilir.

Alzheimer hastalığının davranışsal sorunları üzerine etkinliği gösterilen nadir antidepresanlardandır.

Tıpta Kullanım Alanları

Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk gibi endikasyonlarda kullanılır.

Türkiye`de bulunan preparatları

Cipram, Citol, Eslopram, Citara.

}

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.