Web sitesi, web üzerindeki sayfalar; metin, görsel ve animasyon şeklinde ziyaretçisine bilgi aktaran veya hizmet sunan sayfaların tümünü kapsayan bir doküman topluluğudur.

SITE (inglizce) türkçe anlamı
1. f. yerleştirmek
2. oturtmak
3. açmak
4. i. mevki
5. mekân
6. yer
7. konum
8. yerleşim yeri
9. sahne
SITE (türkçe) anlamı
10. Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
11. iş merkezi. İlk Çağda kendi yasalarıyla yönetilen bir veya birkaç kentten oluşan devlet. Kent
12. şehir. Kentlerde
13. belirli bir merkezden yönetilen
14. genellikle güvenliği sağlanmış toplu yerleşim merkezi.
15. 2. anlamı mevzi
16. yer
17. yerleştir
18. mevki
19. mahal
20. yer
21. 3. anlamı yer. mevki. arsa.
SITE (türkçe) anlamı
22. daha çok belli meslek adamları için yapılmış ya da belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu.
23. kent
24. şehir
25. ilkçağda kendi yasalarıyla yönetilen bir ya da bir kaç kentten oluşan devlet: sümer siteleri .
1. n. place
2. location
3. area
4. Web site
5. location on the World Wide Web which is composed of a group of related HTML files centered around a home page (Computers)
6. v. locate
7. place in a particular site
8. n. site
9. location
setting,
SITE (türkçe) ingilizcesi
10. n. place
11. location
12. area
13. Web site
14. location on the World Wide Web which is composed of a group of related HTML files centered around a home page (Computers)
15. v. locate
16. place in a particular site
17. n. site
18. location
setting,
Site (fransızca) ingilizcesi
19. (m) n. site
20. location
21. setting,

Site İngilizce anlamı ve tanımı

Site anlamları
    (noun) The place where anything is fixed
22. situation
23. local position
24. as
25. the site of a city or of a house.(noun) The posture or position of a thing.(noun) A place fitted or chosen for any certain permanent use or occupation
26. as
27. a site for a church.
Site tanım:
Kelime: site
28. Söyleniş: 'sIt
29. İşlev: noun
30. Kökeni: Middle English
31. place
32. position
33. from Middle French or Latin
34. Middle French
35. from Latin situs
36. from sinere to leave
37. allow
38. 1 a : the spatial location of an actual or planned structure or set of structures (as a building
39. town
40. or monuments) b : a space of ground occupied or to be occupied by a building
41. 2 a : the place
42. scene
43. or point of something b : one or more Internet addresses at which an individual or organization provides information to others often including links to other locations where related information may be found
44.
Site ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Locate
45. Place
46. Situation
47.
Site (ingilizce) fransızcası
1. n. site
2. position
3. emplacement
4. paysage
5. configuration de lieu
6. situation
7. serveur de données auquel on accède par un réseau (Informatique
8. Internet
9. v. placer
10. situer
11. localiser
Site (fransızca) almancası
1. n. lage
2. anlage
Site (fransızca) italyancası
1. (milieu) sito (m)
Site (ingilizce) ispanyolcası
1. s. sitio
2. emplazamiento
3. local
4. localidad
5. localización
6. lugar
7. parte
8. punto
9. situación
10. v. situar
Site (ingilizce) portekizcesi
1. s. terreno
2. sítio
3. lugar
4. site (Internet)
5. v. localizar
Site (fransızca) flemenkcesi
1. (milieu) omgeving (f)

Site hakkında bilgiler

Site ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Web sitesi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cross Site Scripting

Cross site scripting (XSS), bir bilgisayar güvenlik açığıdır. Saldırgan, HTML kodlarının arasına istemci tabalı kod gömmesiyle, kullanıcının tarayıcısında istediği istemci tabanlı kodu çalıştırabilir.== Teknik Terimler ==Cross site scripting`e XSS yerine CSS denmemesinin ...

Site Haritası

Site haritası protokolü sayesinde bir web tasarımcısı arama motorlarını, bir web sitesindeki taranacak URLler hakkında bilgilendirebilir. Bir site haritası bir sitedeki URLleri listeleyen bir XML dosyasıdır.

The Hunger Site

The Hunger Site, 1999'da kurulan ve reklamını yapmak karşılığında sponsorlardan destek alan orijinal bir ''tıkla bağışla sitesidir. The Hunger Site ziyaretçilerini sitedeki bir düğmeye günde bir kez basmaları yönünde teşvik eder. Her bir "tık", bir kap yemek bağışlanmasını ...

Edgar Allan Poe National Historic Site

Edgar Allan Poe National Historic Site, Philadelphia, Pennsylvania'daki Spring Garden'da bulunan, bir zamanlar Edgar Allan Poe'nun kiralamış olduğu korunmuş evdir. Yazar yıllar boyunca (1837'den 1844'e dek) Philadelphia'da çok sayıda evde yaşamış olmasına karşın bu, içlerinden ...

Site, Ümraniye

Site, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde mahalle.

Maya Site Alanları Listesi

Maya sit alanları listesi, Maya uygarlığına ait antik sit alanlarının (ören yerlerinin) listesidir.