Sitokin

Kısaca: Sitokin, bağışıklık sisteminin hücrelerinin işlevlerini kontrol eden bir kimsayasal habercidir. ...devamı ☟

Sitokin
Sitokin

Sitokin, bağışıklık sisteminin hücrelerinin işlevlerini kontrol eden bir kimsayasal habercidir.

Yangı(enflamasyon) ve immun reaksiyonlarda, aktive lenfositler, makrofajlar, endotel, epitel ve konnektif dokular tarafından oluşturulurlar. Salınımları geçicidir.

Sitokinler, hücrelerdeki reseptörlere bağlanarak hücre proliferasyonunu(çoğalma) stimüle ederler(uyarırlar).

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sitokin Resimleri

Sitokinin
3 yıl önce

adlandırdı. Zeatin yüksek bitkilerde yaygın olarak bulunan bir sitokinindir. Sitokininlerin belirlenmesinde HPLC, kütle spektroskopisi, immunolojik metotlar...

Sitokinin, Alg, Ayçiçeği, Bakteri, Bitki, Biyokimya, DNA, Dikotiledon, Doku, Embriyo, Enfeksiyon
HEV
6 yıl önce

bölgeler sitokinlerin uyarısı ile çeşitli adhezyon moleküllerini eksprese ederler ve hücrelerin tutunarak içeri girmesini sağlarlar. Sitokin kontrolü...

HEV, ,
Eritropoetin
3 yıl önce

Eritropoetin (ya da EPO) eritrositler (alyuvar) için sitokin görevi gören bir glikoprotein hormondur. Hematopoetin ya da hemopoetin olarak da adlandırılır...

Eritropoetin, Kan, 2006, 26 Eylül, Anemi, B hücresi, Bazofil, Böbrek, Doping, Doğal öldürücü hücre, Eozinofil
İnterferon
3 yıl önce

parazitlere, virüslere ve urlara karşı etki gösteren bir proteindir. Sitokin olarak bilinen, glikoproteinlerin en büyük sınıfı altında incelenirler...

Kılcal damar
3 yıl önce

de difüzyon ile kılcal damar içindeki kana dağılırlar. Belirli bazı sitokinlerin salınımıyla kılcal damarların geçirgenliği (permeabilite) daha da arttırılabilir...

Kılcal damar, Kılcal damar
Enflamasyon
3 yıl önce

ortak göreve sahip olan bu sitokin eozinofil aktivasyonunu tetikler. IFN-Gama, Makrofaj aktivasyonunun en önemli sitokinlerinden biridir. Lenfotoksin (LT)...

Enflamasyon, 1858, Ağrı, Canlı, Doku, Organ, Tıp, Celsus, Rudolf Virchow, Disfonksiyon, Kan akımı
Reseptörler listesi
6 yıl önce

büyüme faktörü 1 reseptörleri Diğer çeşitli büyüme faktörü reseptörleri ve sitokin reseptörleri ve başkaları... GC-A ve GC-B: Atrial-natriüretik peptit (ANP)...

Kalıp tanıma reseptörleri
3 yıl önce

bir role sahip olan konak savunma programlarının etkinleştirilmesi, sitokinlerin salgılanması ve sentezindeki mekanizmalarda öncülük eden tetikleyiciler...