Sitokrom

Kısaca: Sitokromlar, genel olarak, zar bağlı (ör. iç mitokondri zarı) hem grupları ihtiva eden ve öncelikle ATP üretiminden sorumlu olan elektron taşıma zincirinde elektron taşınmasından sorumlu hemoproteinlerdir. ...devamı ☟

sitokrom
Sitokrom

sitokrom

Türkçe sitokrom kelimesinin İngilizce karşılığı.
cytochrome

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sitokrom
3 yıl önce

elektron taşınmasından sorumlu hemoproteinlerdir. Sitokromlar, monomerik proteinler (örneğin; sitokrom c) veya redoks reaksiyonlarını katalize eden büyük...

Sitokrom c oksidaz
3 yıl önce

Kompleks III'ten aldığı elektronları sitokrom oksidaz ve sitokrom a+a3 olarak da adlandırılan Kompleks IV'e aktarır. Sitokrom oksidaz mitokondrilerde bulunan...

Sitokrom c oksidaz, Biyokimya, Enzim, Hücre biyolojisi, Mitokondri, Oksijen, Protein, Reaksiyon, Taslak, Elektron taşıma zinciri, Transmembran
Hugo Theorell
6 yıl önce

vitaminler üzereydi. Özellikle elektroforez, enzim, katalaz, riboflavin ve sitokrom c ile ilgili önemli çalışmalarda bulundu. 1953 yılında vereme karşı bir...

Epoksit hidrolaz
3 yıl önce

çoğunlukla mikrozomal kısımda bulunan Faz-I enzim grubudur. Hidrolize olan epoksit, Sitokrom P-450 (CYP) monooksigenaz enzimi ile meydana getirilebilir....

Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat
3 yıl önce

kullanılır. Aromatik bileşikler, steroidler, alkoller ve bazı ilaçların Sitokrom P450 tarafından hidroksile edilmesi için gereken indirgeme potansiyeli...

Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat, Top ve çubuk modeli, Alkol, Anabolizma, Fotosentez, Kimyasal formül, Kloroplast, Kolesterol sentezi, Molekül ağırlığı, Nikotinamid adenin dinükleotit, Nükleik asit
Hidrojen siyanür
3 yıl önce

maviye döner. Siyanür şiddetli biçimde oksijenli metabolizmayı bozar. Sitokrom oksidazdan, moleküler oksijen elektron taşıması bloke olur, çevresel oksijen...

Oksijenli Solunum
3 yıl önce

ETS elemanları olan, NADH-Q redüktaz, Ubikinon redüktaz, Sitokrom redüktaz, Sitokrom C, Sitokrom oksidaz ve son olarak oksijene doğru ilerlerken, açığa...

Oksijenli solunum, Adenozin trifosfat, Glikoliz, Glikoz, Mitokondri, Oksijen, Organik, Pirüvik asit, Reaksiyonlar, Pirüvat asetil, Elektron taşıma sistemi
Mısır kazı
3 yıl önce

familyasına ait bir kaz türü. Alopochen cinsine ait tek türdür. mtDNA sitokrom b DNA sekans çalışmaları Tadorna cinsiyle akraba olduklarını ileri sürmektedir...

Mısır kazı, Taksokutu, Anatidae, Animalia, Anseriformes, Aves, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Büyük Britanya, Carolus Linnaeus