İlgili Konu Başlıkları Tümü

İstanbul Ticaret Odası

Amerika'nın keşfi, Afrika'yı dolaşarak Uzakdoğu pazarlarına ulaşacak yeni ticaret yollarının bulunması, İngiltere'de buharlı makinalarla başlayan sanayi devrimi, Fransız İhtilali'nin getirdiği toplumsal rüzgarlarla dünyanın çehresi hızla değişmeye başlamıştı.

Taşpınar, Kıbrıs

Taşpınar (, ''Angolemi''), ''de jure'' olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Bölgesi'ne, ''de facto'' olarak ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt İlçesi'ne bağlı olan köy. ''Angolæmi'' ve ''Angolœmi'' olarak da bilinmektedir. 212 nüfuslu olan köyde ikamet edenlerin ...

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu ...

Refah Devleti

I. REFAH DEVLETİ KAVRAMI“Refah Devleti[1]” (welfare state) kavramı, tarih boyunca çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Tanımlar, refah devletine minimum sorumluluk verenden (gereksinimlerin sadece minimum düzeyde karşılanması, minimum standartların sağlanması), refah devletine ...

Türkiye'de Eğitim Ve öğretim Sistemi

sistemini tamamlayan bireylere ise diploma verilmektedir. Türkiye'de eğitim sistemi 4'e ayrılır.

Anti-Counterfeiting Trade Agreement

Sahtecilik Karşıtı Ticaret Anlaşması (ACTA) bir fikri mülkiyet haklarının uygulanması için uluslararası standartların oluşturulması amacıyla çok taraflı anlaşma. Anlaşma hedefleme için uluslararası bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlıyor sahte mallar, jenerik ilaç ve ...

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Osmanlı İmparatorluğu`nun temelleri üzerine Atatürk ve silah arkadaşları tarafından inşa edilmiş bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti`nin Kurtuluş Savaşı ile başlar.