Sivil Haklar

Kısaca: Sivil haklar, her ülkede yaşayan insanların yasalara dayanarak sahip olduğu haklar. Genellikle vatandaş olanlara tanınan siyasi haklardan daha kapsamlı olan sivil haklar, doğal hakların aksine hem felsefik, hem de yasal temellere dayanır. ...devamı ☟

haklar teorileri Diğer anlam|Sivil Sivil haklar, her ülkede yaşayan insanların yasalara dayanarak sahip olduğu haklar. Genellikle vatandaş olanlara tanınan siyasi haklardan daha kapsamlı olan sivil haklar, doğal hakların aksine hem felsefik, hem de yasal temellere dayanır.ing The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2001-05 URL erişim tarihi: 23 Eylül 2007

Sivil haklar arasında yaşama hakkı, ifade ve düşünce özgürlüğü, mülkiyet sahibi olma, sözleşmelere dahil olma, yasal davalar açma, eğitim ve imkanlarına sahip olma, seyahat etme, kamu hizmetlerinden faydalanma ve demokratik siyasi sisteme katılma gibi haklar yer alır.ing "civil rights", The New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition, 2002 URL erişim tarihi: 23 Eylül 2007

Ayrıca bakınızNotlarhukuk-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sivil haklar hareketi
4 ay önce

Tarihsel olarak, sivil haklar hareketi dünya çapında toplumsal huzursuzlukların ve halk ayaklanmalarının yaşandığı yaklaşık yirmi yıllık (1960-1980) dönemi...

Afroamerikan sivil haklar hareketi
4 ay önce

ABD'deki sivil haklar hareketi (1955 - 1968) ırk ayrımı sistemini muhafaza eden yasaları feshettirerek Siyah Amerikalılar için sivil haklar bakımından...

Sivil özgürlükler
5 ay önce

özgürlük türleri arasındaki ayrımlarda, pozitif özgürlük ve haklar ile negatif özgürlük ve haklar arasında ayrımlar bulunmaktadır. Dershowitz, Alan. "Preserving...

İnsan Hakları
5 ay önce

kolektif haklarını kapsayarak dayanışma fikridir. Üçüncü kuşak haklar sivil ve sosyal haklar ötesine geçen haklar olarak da bilinir. Bu hak bütün toplumun...

Sivil liberteryenizm
3 yıl önce

değildir, daha çok belirli konulardaki sivil özgürlükler ve sivil haklar topluluğunu ifade eder. Diğer bir deyişle sivil liberteryenizm; davranış, düşünce...

Azınlık hakları
4 ay önce

kapsayacak biçimde genişlemiştir. Sivil haklar hareketleri, bir azınlık öbeğine ait olmanın kişinin bireysel haklarını kısıtlamamasına özellikle dikkat...

Gençlik hakları
3 yıl önce

gençlik hakları, sivil haklar ve kuşaklararası eşitlikle birlikte anılmıştır. Kökleri Büyük Bunalım dönemindeki genç eylemciliğine dayanan hareket; sivil haklar...

Sivil toplum kuruluşu
5 ay önce

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel,...

Sivil toplum, Hukuki, Kültürel, Lobi, Politik, Sosyal, Türkiye, TEMA