Siyasal

Kısaca: Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları belirleme ve uygulama, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir. ...devamı ☟

Siyasal ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: kamu yönetimi

Siyasal

Türkçe Siyasal kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. political, politic

Siyasal

politika ile ilgili, siyasi, politik.

Siyasal

Türkçe Siyasal kelimesinin Fransızca karşılığı.
politique

Siyasal

Türkçe Siyasal kelimesinin Almanca karşılığı.
politisch

Siyasal

Politika ile ilgili, siyasi, politik.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kamu Yönetimi
3 yıl önce

olmak üzere "Anayasa Hukuku", "İdare Hukuku", "Siyaset Bilimi", "Türk Siyasal Yaşamı", Toplumbilim, İktisat, Türkiye Ekonomisi, Mahalli İdareler (Yerel...

Kamu yönetimi, Devlet, Politika, Siyaset, Taslak
Siyasal Bilgiler Fakültesi
3 yıl önce

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi...

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara İœniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mekteb-i Mülkiye, İstanbul İœniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Anlam ayrım
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
3 yıl önce

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı, 1979'da Siyasal Bilimler Fakültesi adı altında eğitim vermeye başlayan...

Siyasal iletişim
3 yıl önce

Siyasal iletişim, temelde bir ikna sürecidir. Siyaset bilimindeki birçok terim için olduğu gibi, siyasal iletişimi tanımlamak da zor olmuştur. Cevaplarla...

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
3 yıl önce

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye-i Fünun-u Şahane, Mekteb-i Mülkiye veya kısaca Mülkiye), Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'nde...

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
3 yıl önce

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (İngilizce: International Covenant on Civil and Political Rights, kısaca ICCPR), 16 Aralık 1966'da Birleşmiş...

Siyasal şiddet
3 yıl önce

Siyasal şiddet, hükûmet veya kişiler tarafından, siyasi amaçlarına ulaşmak için uygulanan şiddeti ifade eder. Terör siyasal kavram olarak siyasal şiddet...

Siyasal sinema
6 yıl önce

Politik sinema ya da siyasal sinema, din, devlet, siyaset, birey başta olmak üzere bütün siyasi kavramları kullanır. Birçok filmde devletin işleyişi,...