Siyasetname (Nizam��Lm��Lk)

Siyeru'l-mülk

Bu maddede Nizamülmülk tarafından yazılmış olan "Siyasetname" eseri konu edilmektedir. Genel olarak siyasetname türü ve eserleri için siyasetname maddesine göz atınız.

Hasan Kâfî el-Akhisârî

Hasan Kâfí el-Akhisârí (1544 - 1616) Osmanlı yazar ve sosyal bilimcisi; özellikle mantık ve kelam (İslam teolojisi) konularında birçok eser vermiştir. Siyaset bilimi üzerine görüşleriyle de tanınan Hasan Kâfí el-Akhisârí siyasí düşüncede pragmatist ve ger...

Nizamı Cedid

Siyasetname (Divan Edebiyatı)

Devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren edebi yapıtların genel adıdır. Genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyasetnamelerde onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatın koşulları ve kuralları anlatılır. İdeal bir...

Siyasetnâme

Siyâsetnâme, Arap, Fars, Hint ve Türk edebiyatlarında devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren yapıtların genel adı. Genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyâsetnâmelerde onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatı...

Kenz el-Küberâ ve Mehekk el-'Ulemâ

Kenz el-Küberâ ve Mehekk el-`Ulemâ, Türk düşünürlerinden Şeyhoğlu Sadrüddîn Mustafa`nın siyasetnâmesi. 1401 yılında yazılmış olan eser Kutadgu Bilig`den sonra siyaset felsefesine dair konuları inceleyen ikinci Türkçe eserdir. Eser aslında tanınmış düşünür...

Nizamülmülk

Ebu Ali el-Hasan el-Tusi Nizam al-Mülk, (1018 - 14 Ekim 1092) Selçuklu Türklerinin ünlü veziri. Nizamülmülk adı zamanın halifesi tarafından verilmiştir. İran'ın Tus kasabasında doğmuştur. Devlet hizmetindeki hayatı, babası ile beraber Gazne Devletinin Hor...

Siyâsetnâme (Nizamülmülk)

Bu maddede Nizamülmülk tarafından yazılmış olan "Siyasetname" eseri konu edilmektedir. Genel olarak siyasetname türü ve eserleri için siyasetname maddesine

Siyasetname (Nizamülmülk)

::``Bu maddede Nizamülmülk tarafıdan yazılmış olan "Siyasetname" eseri konu edilmektedir. Genel olarak siyasetname türü ve eserleri için siyasetname maddesine göz atınız.``