--}}

Skoç Riti

Skoç Riti veya İskoç Riti, Hür Masonların ileri dereceler ya da felsefi dereceler adı verdikleri masonik düşünce sistemi. Eski ve Kabul edilmiş Skoç Ritinin başlangıcı olan Olgunlaşma Riti (Perfeksiyon Riti) ilk önce kıta Avrupasında başlamıştır.Bunlar 1761 ve 1762 Bordeaux Anayasalarına göre 4 ten 25. dereceye kadar çalışan localardı.

=Skoç Riti=

Masonların ileri dereceler ya da felsefi dereceler adı verdikleri masonik düşünce sistemi. Eski ve Kabul edilmiş Skoç Ritinin başlangıcı olan Olgunlaşma Riti (Perfeksiyon Riti) ilk önce kıta Avrupasında başlamıştır.Bunlar 1761 ve 1762 Bordeaux Anayasalarına göre 4 ten 25. dereceye kadar çalışan localardı. Fransadan, Batı Hint Adalarına oradan daKuzey Amerikaya uzanmışlardır.Olgunlaşma Locaları 1763 te New Orleans`ta ,1767de New York`ta 1781de Philadelphia`da ve nihayet 1783 te Güney Carolina eyaletinin Charleston şehrinde kurulmuştur.

Berlin ve Yüksek Şura

1786 Berlin Büyük Anayasaları Ritin 33 dereceye çıkarılmasına ve her ülkede 33. ve sonuncu derecede tek bir Yüksek Şura tarafından idare edilmesini öngörüyordu. Bunun üzerine Charleston`lu 9 Mason, 31 Mayıs 1801 de bu Anayasalara göre meydana getirilen dünyadaki ilk Yüksek Şurayı kurdular. 4 Aralık 1802 tarihli ünlü a€˜Manifesto` ile de bunu tüm Mason dünyasına ilan ettiler. Bundan böyle dünyada ilk kurulan Yüksek Şura olması itibarıyle Charleston`daki bu Yüksek Şura, a€˜`Ana Yüksek Şura`` diye anılmaya başlandı. Bugün dünyada tanınan bütün Yüksek Şuralar doğrudan veya dolaylı olarak patentlerini bu Ana Yüksek Şüradan almışlardır.

33. Derece

1802deki Manifesto`da kullanılan isim A.B.D.`nin Otuzüçüncü Derece Yüksek Şurası idi. Skoç kelimesi başlangıçta ne belgelerde, ne de yazışmalarda kullanılmamıştır. Yalnız sıralanan derecelerin bazılarının unvanlarında Fransızca Skoç anlamına gelen a€˜ecossais` kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime Türkçeye bir kumaş deseni olarak yerleşmiştir: (Ekose). Hatta İskoçların giydiği kiltlerdeki desenlere Skoç Ekose bile denmektedir)

=Skoç Riti=

Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti ibaresi ilk defa 1786 Berlin Büyük Anayasalarının 1832 yılında Fransa`da yapılan bir baskısında görülmüştür. 1859da Albert Pike`ın Hakim Büyük Amir olmasından sonra Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti ismi her yerde kullanılır olmuştur. Ritin kökeninin İskoçya olduğu kanısı tamamen yanlıştır ve ilginçtir ki; İskoçyadaki ilk E.K.S.R. Yüksek Şurası birçok Avrupa ülkesinden sonra ancak 1846 yılında kurulmuştur. İskoçların rite olan tek katkıları, o da haberleri olmadan verdikleri isimleri olmuştur. Bugün İngiltere`de ritin ünvanı hala “Eski ve Kabul Edilmiş Rit”tir. (Ancient and Accepted Rite)

=Skoç Ritinin amacı nedir?=

Skoç masonluğunun amacı,bilgisizliğin ve cehaletin her türüyle savaşmaktır. 1717 yılında 4 Londra Locasının Apple Tree Tavern`da toplanarak ilk Büyük Loca`yı kurmalarıyla başlayan oluşum ,ilerleyen yıllarda farklı ritleri ortaya çıkmasıyla sürmüştür. Masonlar bugün dahi etkileri hissedilen bir şekilde Masonluğun gelenek ve sembolizmasına katkıda bulunmuşlardır.Ayrıca Roskrualar, İlluminati, Gnostikler, Simyacılar,Esseneler, EskiYunanlılar, Persler, Mitracılar ve Kabalistler gibi semboller dilini kullanan bir çok sistemin Masonluğa katkısı olduğunu bir çok yazar belirtmiştir.

Modern Masonluğun bu ezoterik tarikatler zincirinin son halkası ve mirasçısı olup olmadığı Masonluğun tarihini araştıranlar için büyük bir soru işareti olarak durmaktadır.

Hür Masonluk gizli bir cemiyet olmaktan çok, kadim gizlerin sinsileyle açıklandığı bir kardeşlik kurumudur. Eski çağlarda büyük gerçekler herkese açıklanamayan ancak çeşitli sınavlardan sonra inisiye edilen çok az sayıdaki kişiye verilen büyük sırlardı.

=Ahlak Prensipleri=

Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Riti öğretileri sıradan ahlaki prensipler değildir. Bunlar bir Skoç Riti Masonunun davranışlarını mükemmeliyete götürmeyi hedefleyen, organize ve kendi içinde tutarlı bir düşünce sistemidir. Üye bu mükemmeliyete ulaşmanın imkansız olduğunun bilincindedir, ancak bu imkansızlık dahi kendimizi geliştirmemiz için bir hedef olmaya devam eder. Hiç bir insan mükemmel olamaz, ancak mükemmel olmaya çalışırken kendini sürekli geliştirir ve yüceltir.

Albert Pike ve ünlü eseri `Morals and Dogma`

Eski ve Kabul Edilmiş Skoç Ritinin efsanevi ismi, Ana Yüksek Şuranın 1859-1891 yılları arasında Hakim Büyük Amirliğini yapan Albert Pike`ın Skoç Riti derecelerinin revizyonunu yapmıştır. Bu revizyonların neler olduğu ünlü eseri; Morals and Dogma adlı eserinde yer almıştır. Bu eser Türkçeye çevrilmemiştir. Skoç Masonluğu ve prensipleri konusundaki ana kaynaklardan biridir. Albert Pike, Skoç Ritini bir eğitim kurumu olarak görmekteydi. Burada görülen dersler siyasi, ahlaki ve dini felsefelerdi. Eğitim, derecelerin iykaaf törenlerindeki drama ve konuşmalarla verilir. Ayrıca bu dereceleri açarak izah eden ve derecelerle Skoç Riti Masonuna yeni verilen görevleri anlatan öğretilerini de yine ünlü baş yapıtı Morals and Dogma adlı eserinde toplamıştır.

Skoç Riti Masonu siyasi, ahlaki ve dini alanlarda felsefi gerçeği aramaya başlar. Vatana Hizmet, İnsanlığa Sevgi, Tanrıya İman arayışları masonun yaşamı boyu sürer gider. Kamil İnsan dini, ahlaki ve siyasi boyutlarını dengede tutabilmeyi öğrenebilmiş insandır. Bu dengeye varabilmek, onu mümkün kılacak ruhsal bilince sahip olmak ve ona ona adım adım yaklaşmakla olur. Her derece Masonunun görev duygusunu genişletir, evrendeki yerini ve amacını daha iyi anlamasına yardım eder. Dereceler ilerledikçe bilgiler derinleşir, sembollerin kombinasyonlarından yeri alegoriler üretilir. Skoç Ritindeki görev kavramının temelinde bir de aksiyon vardır. Sadece öğrenmek ve bilmek yeterli değildir. Skoç Riti masonu bilinçli ve vicdanlı bir şekilde kendini ve içinde yaşadığı dünyayı geliştirmelidir.

 • “Skoç Riti mezhep ve din ayrılığı yapmadan bir Yüce Varlığa iman; particilik ve ırkçılık yapmayan bir vatanseverlik; sınır tanımayan bir kardeşlik ve kalplerin evrensel birliğidir.
  • Davası : İnsanlığın yücelmesi
  • Dileği : İnsanların düşünce hürriyeti,
  • Görevi : İnsanların vicdan hürriyeti,
  • Hedefi: Yeryüzündeki tüm insanların eşitlik hakkını garanti altına almaktır


=Dereceler=

Skoç Riti sembolik üç dereceden sonra üç ayrı bölümlü bir eğitim sistemiyle çalışır. 4-33 dereceler arasında şu üç ayrı çalışma gruplaması vardır. Son üç derece idari derecelerdir ve Konsistuar adını alır

 • Mavi Localar (1-3)


Kırmızı Localar :

 • Olgunlaşma Locaları (4-14)
 • Hakim Şapitrler (15-18)
 • Areopajlar (19-30)
 • Idari Dereceler(31-33)


Masonluktaki dereceler
 • 1. Derece: Çırak
 • 2. Derece: Kalfa
 • 3. Derece: Üstat
  • 4. Derece: Ketum Üstat
  • 5. Derece: Mükemmel Üstat
  • 6. Derece: Sır Katibi
  • 7. Derece: Nazır
  • 8. Derece: Bina Emiri
  • 9. Derece: Dokuzlar`ın Seçilmiş Üstadı
  • 10. Derece: Onbeşler`in Seçilmiş Üstadı
  • 11. Derece: Yüce Seçilmiş Şovalye
  • 12. Derece: Üstat Mimar
  • 13. Derece: Solomon Krallığı`nın Şovalyesi
  • 14. Derece: Yüce Üstat (Kutsal Kubbe Büyük Seçilmişi)
  • 15. Derece: Doğu Şovalyesi (Kılıç Şovalyesi)
  • 16. Derece: Kudüs Prensi
  • 17. Derece: Doğu ve Batı Şovalyesi
  • 18. Derece: Salipverdi Şovalyesi (Güllü Haç Şovalyesi)
  • 19. Derece: Büyük Pontif (Yüce İskoçyalı)
  • 20. Derece: Düzenli Locaların Büyük Saygıdeğer Üstadı
  • 21. Derece: Prusya Şovalyesi
  • 22. Derece: Lübnan Prensi (Kral Baltası)
  • 23. Derece: Sır Sandığı Başkanı
  • 24. Derece: Sır Sandığı Prensi
  • 25. Derece: Tunç Yılan Şovalyesi
  • 26. Derece: İskoçyalı Papaz (İnayet Prensi)
  • 27. Derece: Kudüs Tapınağı`nın Hakim Amiri
  • 28. Derece: Güneş Şovalyesi
  • 29. Derece: Saint Ande Büyük İskoçyalısı
  • 30. Derece: Seçilmiş Büyük Kadoş Şövalyesi
  • 31. Derece: Büyük Müfettiş Kumandan
  • 32. Derece: Kutsal Sır Yüce Prensi
  • 33. Derece: Hakim Büyük Genel Müfettiş


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.