Slankamen Sava����

Salankamen Muharebesi

Salankamen Muharebesi (''Szlankamen, Slankamen, Slankamin diye de geçer'') Osmanlı ordusu ile Habsburg Ordusu arasında 19 Ağustos 1691 günü meydana gelen ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları'nın parçası olan bir savaştır.

Salankamen Savaşı

Bilgi Kutusu Savaş

Slankamen

Salankamen veya Eski Salankamen (Sırpça: Стари Сланкамен) Sırbistan'ın kuzeyinde, Tuna’nın hemen kuzeyinde bir köydür.

Stari Slankamen

Slankamen Savaşı

Salankamin

Salankamen

Salankamen veya Eski Salankamen (Sırpça: Стари Сланкамен) Sırbistan'ın kuzeyinde, Tuna’nın hemen kuzeyinde bir köydür.

Numan Paşa (Köprülüzade)

Numan Paşa (Köprülüzade) Osmanlı Devleti sadrâzamlarından. Salankamen Muhârebesinde şehit olan Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşanın büyük oğlu olup, ilmi, fazlı, vâliliklerinde dürüst ve âdilâne hareketi ve muvaffakiyetiyle şöhret bulmuş vezirlerdendir.Demir...

Köprülüler Ailesi

Köprülüler Ailes Köprülü Mehmed Paşa ile birlikte ortaya çıkan ve 17. yüzyıl ortalarında iktidara geçen, Osmanlı Devletinin gerilemesini uzun müddet durdurmaya, hatta yeni fetihlere muvaffak olan bir vezir ailesi. Bu aile, birçok azası ile 17. yüzyılın so...

Saga Hava Yolları

Saga Hava Yolları (''Saga Hava Taşımacılığı A.Ş.'') İstanbul,Türkiye merkezli bir havayolu şirketidir. Tarifeli iç ve dış hat seferi yapmayan şirketin operasyon şekli ağırlıklı olarak uçakların ekipleri ile birlikte başka havayollarına kiralanmasıdır. Pak...