Slurred

Slurred

1. anlamı önemsememek, küçük düşürecek söz söylemek; müz; sözü ağzında gevelemek; yerme, iftira kabilinden zem; lekelemek, kirletmek; iki perdeli notaları kaydırır gibi çalmak veya söylemek, müz; gizlemek; hızlıca ve hafifçe geçmek.

Slurred

Slurred İngilizce anlamı ve tanımı

Slurred anlamları

  1. (a.) Marked with a slur; performed in a smooth, gliding style, like notes marked with a slur.
  2. (imp. & p. p.) of Slur

Slurred tanım:

Kelime: 2slur
İşlev: verb
Türleri: slurred; slur·ring
transitive senses
1 : to cast aspersions on : DISPARAGE
2 : to make indistinct : OBSCURE
intransitive senses : to slip so as to cause a slur -- used of a sheet being printed

Slurred ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Thick,

Slurred

İngilizce Slurred kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. gebunden, undeutlich

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.