Smarty

Kısaca: Smarty, PHP ile yazılmış bir şablon motorudur. Özellikler web geliştirirken tasarım ve yazılım süreçlerinin birbirinden bağımsız hale getirilmesini sağlayan bir araç olarak tanınmaktadır.Kitap kaynağı ...devamı ☟

Smarty, PHP ile yazılmış bir şablon motorudur.

Özellikler

web geliştirirken tasarım ve yazılım süreçlerinin birbirinden bağımsız hale getirilmesini sağlayan bir araç olarak tanınmaktadır.. Özellikler Birçok üst düzey şablonun programlama özelliklerini destekler: * Control flow, foreach * if, elseif, else gibi koşullu ifadeleri kullanabilme * Değişken oluşturabilme ve özelleştirme - Örnek * Hazır fonksiyonlar - Örnekler * Fonksiyonları kendi düzenleyecileri ile oluşturabilme imkanı / fonksiyonlar / çıkış filtreleri * Sayfaları önbelleğe alabilme Smarty Örneği Smarty etiketleri bir HTML şablonunda aşağıdaki gibi kullanılmaktadır: HTML şablonda kullanılmak üzere smarty kodu aşağodaki gibi geliştirilmelidir. define('SMARTY_DIR', 'smarty-2.6.22/' ); require_once(SMARTY_DIR . 'Smarty.class.php'); $smarty = new Smarty(); $smarty->template_dir = './templates/'; $smarty->compile_dir = './templates/compile/'; $smarty->assign('title_text', 'TITLE: Smarty için basit bir örnek ...'); $smarty->assign('body_html', '

BODY: Bu mesaj assign() fonksiyonu kullanarak ayarlanmaktadır

'); $smarty->display('index.tpl'); Daha fazla bilgi * Smarty-the compiling PHP template engine *

Kaynaklar

Ayrıca bakınız * Şablon Motoru Dış bağlantılar * Resmi Site * Smarty ile PHP Şablonu - Cezar Floroiu , Smarty Belgeleri

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.