Smoothen

Smoothen

1. anlamı düzeltmek; yatıştırmak.

Smoothen

Smoothen İngilizce anlamı ve tanımı

Smoothen anlamları

  1. (v. t.) To make smooth.

Smoothen tanım:

Kelime: smooth·en
Söyleniş: 'smü-[th]&n
İşlev: verb
Türleri: smooth·ened; smooth·en·ing /'smü-[th]&-ni[ng], 'smü[th]-ni[ng]/
transitive senses : to make smooth
intransitive senses : to become smooth

Smoothen ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Polish, Shine, Smooth,

Smoothen ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Roughen,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.