Sms

Kısaca: SMS (Short Message Service – Kısa Mesaj Servisi), mobil telefonlar aracılığıyla düz metinden oluşan kısa mesajların gönderilip alınabilmesi özelliğidir.Mesaj metni harfler, rakamlar ve alfanümerik karakterler içerebilir. SMS, GSM Faz 1 standardının bir parçası olarak geliştirilmiştir. ...devamı ☟

SMS
SMS

SMS (Short Message Service – Kısa Mesaj Servisi), mobil telefonlar aracılığıyla düz metinden oluşan kısa mesajların gönderilip alınabilmesi özelliğidir.

Mesaj metni harfler, rakamlar ve alfanümerik karakterler içerebilir. SMS, GSM Faz 1 standardının bir parçası olarak geliştirilmiştir. Latin alfabesi kullanılarak yazılan kısa mesajlar 160 karakter uzunluğunda olabilir. Cep telefonları aracılığıyla düz metinden oluşan kısa mesajlar göndermek, telefon tuşlarının kullanımının çok rahat olmamasına ve mesaj metninin sınırlı olmasına rağmen son derece yaygın bir haberleşme uygulamasıdır.

SMS Trafiği

2001 yılının ilk üç ayında dünya genelindeki GSM ağları üzerinden 50 milyar SMS gönderilmiştir. Bundan iki sene önce (Nisan 1999) dünya genelinde aylık SMS gönderim miktarı 1 milyarken bu aralar bu rakam 25 milyarı geçmiştir.

SMS'in Avantajları

Yukarıda değindiğimiz yoğun trafiğin oluşmasında SMS'in hızlı, kolay uygulanabilen ve artık tüm cep telefonlarında bulunan bir teknoloji olmasının payı büyüktür.

Mesaj gönderildiği sırada alıcı tarafın hazır olmaması halinde mesaj saklanır. Mesajın alıcı taraftaki cep telefonuna düşmeden kaybolması ya da silinmesi gibi bir şey söz konusu değildir.

Mesaj hazırlandığında ve gönderilmeye hazır hale geldiğinde, verinin teslim edilmesiyle ilgili işlemler mobil şebeke bünyesindeki SMS Center tarafından üstlenilir, bu kısım son kullanıcıya herhangi bir yük getirmez.

SMS'in Dezavantajları

MAP (Mobile Application Part - Mobil Uygulama Kısmı) sinyal katmanındaki kısıtlamalar yüzünden, GSM ortamındaki bir SMS mesajı en fazla 160 karakter içerebilir.

GSM 03.40 standardında tanımlanan SMS Protokolü Veri Birimi'nin (SMS Protocol Data Unit) yapısı esnek değildir. Veri Kodlama şeması (Data Coding Scheme), Çıkış Adresi (Origination Address), Protokol Tanımlayıcı (Protocol Identifier) ve diğer başlık alanları sabittir; bu da bir uygulama geliştirirken ortaya konulabilecek olan muhtemel senaryoların sayısını azaltmaktadır. Bu problemin çaresi olarak bugüne kadar değerlerin kopyalanması yoluna gidildi (örneğin Message Class'ı iki kez bildirmek gibi), ne var ki bu hiç de verimli bir çözüm değildir.

SMS trafiğindeki yoğunlaşma, sinyal kaynaklarının aşırı kullanımını ve bunun sonucunda yetersiz kalabilmelerini gündeme getirmiş, şebeke operatörlerinin potansiyel servis zorlukları konusunda kaygılanmalarına yol açmıştır.

SMS, gönderilen tüm kısa mesajların SMS Center'a uğramak zorunda oldukları bir sisteme göre tasarlanmıştır. Bu modele bazı alternatif çözümler önerilmiştir. Örneğin mesajların her zaman değil duruma göre saklanması bu alternatiflerden biridir. Mesaj önce direkt olarak alıcıya teslim edilmeye çalışılır, mesajın saklanması ancak teslimatın gerçekleşmemesi durumunda söz konusudur. Hem böylece SMS Center'ın ihtiyacı olan işlem gücü de azalmış olur. Cep telefonu üzerinden bilgiye erişmek için yapılan taleplerde (örneğin WAP'ı kullanarak), talebi yapan terminal çok büyük bir ihtimalle yanıtı almaya hazırdır. Böyle bir durumda SMS Center hiç devreye alınmadan iki mobil cihaz arasındaki bir kısa mesaj servisi yeterli olabilir.

Kaynak

http://www.cepbul.com

SMS

Almanca SMS kelimesinin İngilizce karşılığı.
(Short Message Service) v. send a sms, send a short message to be relayed from one mobile phone to another

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

SMS Resimleri

SMS Brandenburg
6 yıl önce

Sınıftaki diğer gemiler SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm (daha sonra Barbaros Hayreddin), SMS Weißenburg (daha sonra Turgut Reis) ve SMS Wörth'tür. Brandenburg...

SMS Wörth
6 yıl önce

SMS Wörth, Alman Donanması'nın 1890'ların başında inşa edilen Brandenburg sınıfı dört ön dretnot zırhlısından biridir. Sınıftaki diğer gemiler SMS Brandenburg...

SMS Irene
6 yıl önce

SMS Irene, Alman İmparatorluk Donanması için AG Vulcan'ın Stettin tersanesinde inşa edilerek 23 Temmuz 1887'de hizmete girmiş korumalı kruvazör (Almanca...

SMS Moltke (1910)
6 yıl önce

SMS Moltke, Kaiserliche Marine'e bağlı Moltke sınıfı muharebe kruvazörü (Kaiserliche Marine'deki sınıflandırmaya göre Großer Kreuzer; "Büyük kruvazör")...

SMS Prinz Heinrich
6 yıl önce

SMS Prinz Heinrich 20. yüzyılın sonunda Alman İmparatorluk Donanması için inşa edilen bir zırhlı kruvazör idi. Adını II. Wilhelm'in kardeşi Prens Henry'den...

Yavuz (muharebe kruvazörü)
3 yıl önce

Yavuz (Kaiserliche Marine'de: SMS Goeben, 1914-1930: Yavuz Sultan Selim, 1930-1936: Yavuz Selim, 1936 - 1954: Yavuz, NATO flama numarası: B70), Osmanlı...

SMS Hannover
6 yıl önce

SMS Hannover ("Majestelerinin gemisi Hannover"), Alman Donanmasına bağlı beş ön dretnottan oluşan Deutschland sınıfının üçüncü gemisidir. Hannover ve...

SMS Seydlitz
6 yıl önce

SMS Seydlitz, Alman İmparatorluk Donanması için Hamburg'da inşa edilen 25.000 tonluk muharebe kruvazörüdür. 1910 yılında ısmarlanmış, Mayıs 1913'te hizmete...