9'ncu yüzyıla kadar ipek yolu üzerinde konuşulan en önemli dil olmuş olan Soğdca, Soğdların gitgide daha çok Türklerin arasında kalmaları ve...

Soğdca

Orta Asya'da Soğdların kullandıkları Hint-Avrupa dil ailesinin İran kökenli ölü dil.

9'ncu yüzyıla kadar ipek yolu üzerinde konuşulan en önemli dil olmuş olan Soğdca, Soğdların gitgide daha çok Türklerin arasında kalmaları ve Türkçe konuşmaya başlamaları ile önemini kaybetmiş ve hatta sonunda tamamen kaybolmuştur. Türkçe konuşan Soğdlar Türklere karışıp bunların arasında eriyip gitmişlerdir.

Günümüzde bu dilin en son kalıntıları oldukları düşünülen, Afganistan'ın bazı dağ köylerinde, çok az insanlar tarafından konuşulan Soğdcaya benzer bir dil vardır.

Soğdca

1 . Orta Asya'da Soğdların kullandıkları İran kökenli ölü dil, Soğdakça.
2 . sıfatBu dille yazılmış olan.

Yanıtlar