Soğuk Savaş

II. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında sürdürülen sürekli gerginlik ve sınırlı çatışma biçimidir. Soğuk savaş, 1917'den başlayan Doğu-Batı çekişmesinin bir ürünüdür. Bu çekişme II. Dünya Savaşı'ndan sonra daha belirgin hale geldi. Soğuk savaş geriliminin azaldığı ya da çok yoğunlaştığı dönemler olmuştur.

Soğuk Savaş

Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında sürdürülen sürekli gerginlik ve sınırlı çatışma biçimidir. Soğuk savaş, 1917'den başlayan Doğu-Batı çekişmesinin bir ürünüdür. Bu çekişme II. Dünya Savaşı'ndan sonra daha belirgin hale geldi. Soğuk savaş geriliminin azaldığı ya da çok yoğunlaştığı dönemler olmuştur.

"Soğuk Savaş" deyimi ilk kez 1947 yılında ABD'li Bernard Baruch tarafından kullanılmıştır. II. Dünya Savaşından sonra Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'da SSCB'nin etkisi artmaya başladı ve bu bölgedeki ülkeleri bir ölçüde kendi şemsiyesi altına aldı. Bundan korkan ABD ve İngiltere, Batı Avrupa'da ve başka yerlerde ve Sovyet yanlısı komünist partilerin iktidara gelmemesi için çeşitli girişimlerde bulundular. Uyguladıkları Marshall Planı ile Batı Avrupa ülkeleri ABD'nin nüfuzu altına girerken, Doğu Avrupa ülkelerinde de Sovyet yanlısı komünist hükümetlerin kurulması ile Soğuk Savaş doruğa ulaştı. Bunun yanında ABD, Truman Doktrini çerçevesinde, Batı Avrupa'nın SSCB'ye karşı korunması için çaba harcadı. Bunun sonucu olarak da NATO (North Atlantic Treaty Organization-Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) kuruldu. Buna karşı, SSCB'de Varşova Paktı'nı kurdu ve Çin'de Sovyet yanlıları iktidarı ele geçirdiler. Böylece soğuk savaşı daha belirgin hale getiren bloklar oluştu ve çeşitli çatışma konuları ortaya çıktı.

Kore ve Vietnam savaşları, Berlin Sorunu, 1956-59 yılları arasında Ortadoğu'daki çekişme, U-2 casus uçağı olayı, Küba krizi gibi olaylar soğuk savaşın doruğunu oluşturdu. Soğuk savaşta blok liderlerinin kendi blokları içerisinde yer alan ülkelerin içişlerine karıştıklarına rastlanmıştır. 1962'den sonra (özellikle Küba bunalımından sonra) yavaş yavaş ortaya çıkan "detant" (yumuşama) dönemiyle karşıt iki blok, yerini daha karmaşık bir yapıya bıraktı. Yeni bağımsız ülkeler ortaya çıktı. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda görüşler vurgulamaya başladılar. İki blok arasındaki çekişmeyi sona erdirmek için 1975 yılında iki blok ülkelerinin katıldığı AGİK (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) çerçevesinde Nihai Senet imzalandı. Fakat Asya ve Afrika'daki karışıklığın tırmanması bu detente (yumuşama) sürecini sona erdirdi. 1980'lerin başında yeniden soğuk savaş dönemine girildi. Fakat 1985 yılında SSCB Komünist Parti Genel Sekreterliğine Mikhail Gorbaçov'un gelmesi ile, iki blok arasındaki buzlar eriremeye başladı. Ve 1989 yılında Doğu Avrupa'da başlayan rejim değişikliği, ve soğuk savaşı simgeleyen Berlin Duvarı'nın yıkılması ile II. Dünya Savaşından sonra başlayan süreç sona ermeye başladı.1991'de SSCB'nin çökmesiyle Soğuk Savaş sona erdi.

Soğuk Savaş

1 . II. Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu ve Batı Bloklarının zaman zaman savaş çıkarma tehditlerinin bütün dünyada yarattığı gerginlik.
2 . İki kişi arasında fazla belli edilmeden yaşanan çekişme.

Soğuk Savaş

Türkçe Soğuk Savaş kelimelerinin İngilizce karşılığı.
cold war

Soğuk Savaş

Türkçe Soğuk Savaş kelimelerinin Fransızca karşılığı.
guerre froide

Soğuk Savaş (Mitsah) sözleri

Mitsah tarafından albümünde söylenen Soğuk Savaş adlı şarkının sözleri.

Verse 1
Filmi izledim hep sonunda trajedi
Tıpkı hayatım gibi sahnesindeyim ben oyunun artık
Bilmem hangi roldeyim yazdığın senaryolarda
Belki ben bir yalan ben belki gerçeğin tam içindeyim
Karanlıktan aydınlığa elimde sönmeyen meşale
Melankolia rehberim tan yeli yörüngesinde
Mikrofonuma sarıldım varsa yoksa rap dedim
Dedim ya rap benim dedimki ben rapimden ibaretim
Et kemik ve bir kalem anlat anlat bitmiyor
Gerçeğin ta kendisi yalanlar işim yok
Filistinden bahset bana milyor dolarlardan değil
2 milyar aç yatarken söyle adalet nedir
Varsa söyle susma anlat herşeyi
Cesaretle varolsun yok olmamak içinse sus
Yarın çok geç olmadan bir güneşde doğmaz artık
Haklı haksız karışmışken zalimlerin dünyasında
Nakarat
Baksan göreceksin bu savaşı
Bir sarsan geriye zamana bıraksan
Yansa doğusu batısı bu dünyanın
Dünya alev alev benim içim buz gibi
Benim soğuk savaşım içim dışım kapkara
Benim gerçek hayatım yeraltında biyerlerde
Benim gerçek hikayem yerüstünde yazıldı
Gerçek olmayan nesiller soğuk savaşlarda kaldı
Verse 2
Yardım et bi çare kaldı insanoğlu
Sözlüğümde yok yerin burası bir düello sahnesi
Derinlerde kaybolan bi şiirin gizli öznesi
Artılarmı eksilermi sence hangisi
İnsanlığı ararken yanlış bir adresteyim
Bir elimde silah bir elimde bomba yok benim
İçimi döktüm kağıtlarla kendi kendime konuştum
Ansızın yüzüm kızardı utandım sustum
Bilmemek gerekli bazen bildiğin bir çok şeyi
Bir tarafta yaradanın bir tarafta şeytanın
Gözlerini kapattın ortak oldun zulumlere
Anla şimdi hak adalet gün gelir hesap sorar
Nakarat x2
Baksan göreceksin bu savaşı
Bir sarsan geriye zamana bıraksan
Yansa doğusu batısı bu dünyanın
Dünya alev alev benim içim buz gibi
Benim soğuk savaşım içim dışım kapkara
Benim gerçek hayatım yeraltında biyerlerde
Benim gerçek hikayem yerüstünde yazıldı
Gerçek olmayan nesiller soğuk savaşlarda kaldı

Yanıtlar