--}}

Soğutma Kulesi

Soğutma kuleleri, çeşitli amaç ve büyüklükteki endüstriyel tesislere soğutma suyu sağlamak için tasarlanmış yapılardır. Değişik ölçülerde olabilir; 100 metre çapına ve 120 metre yüksekliğe erişen kuleler mevcuttur.Didcot Enerji Santrali Soğutma Kuleleri, İngiltere
Didcot Enerji Santrali Soğutma Kuleleri, İngiltere
Soğutma kuleleri, çeşitli amaç ve büyüklükteki endüstriyel tesislere soğutma suyu sağlamak için tasarlanmış yapılardır. Değişik ölçülerde olabilir; 100 metre çapına ve 120 metre yüksekliğe erişen kuleler mevcuttur.

Endüstriyel soğutma kuleleri, doğal gaz işleme tesisleri, petrokimya tesisleri, petrol rafinerileri, enerji santralleri ve diğer endüstriyel tesislerde sistemde dolaşan soğutma suyunun sistemden aldğı ısıyı soğutma suyundan uzaklaştırmak için kullanılır.

700 MW'lık kömürlü bir enerji santralindeki soğutma suyu dolaşım miktarı yaklaşık saatte 71.600 m3'tür ve dolaşan suyun yaklaşık yüzde 5 civarı buharlaşma ile kaybolur (bu miktarın eklenmesi gereklidir). Eğer aynı tesis soğutma kulesine sahip olmasaydı ve soğutulup tekrar sistemde dolaşan yerine tek geçişli soğutma suyu kullansaydı, saatte 100.000 m3 civarı su ihtiyacı olacak ve bu su okyanus, göl veya nehirden karşılanıp, tekrar oraya akacaktı. Bununla beraber, bu kadar büyük miktarda sıcak suyun göl veya nehir gibi bölgesel ekosistemlere verilmesi kabul gören bir durum değildir. Soğutma kulesi, sudan aldığı atık ısıyı atmosfere verip, rüzgar ve hava difüzyonu ile ısı dağılımını geniş bir alana yayar.

Bazı kömürlü ve nükleer enerji santralleri kıyı bölgelerine inşa edilmiştir ve tek geçişli okyanus suyu kullanır. Fakat bu tip tesislerin çevresel riskler yaratmaması için su çıkışının kıyıdan uzakta olması ve tasarımının çok dikkatli yapılması gereklidir.

Sınıflandırılması

Soğutma kuleleri, kullandıkları ısı transfer yöntemlerine göre şu ana başlıklar altında sınıflanır:

 • Islak soğutma kuleleri, buharlaşma prensibine göre çalışır.
 • Kuru soğutma kuleleri, çevre havasından, çalışma akışkanının ayrılarak yüzeyden ısı taşınımı yolu ile çalışırlar.


Kuleden hava geçiş sistemi tasarımına göre ise soğutma kulelerinin üç tipinden söz edilebilir.

 • Doğal geçiş, uzun bir baca sistemi ile,
 • Fan yardımı ile doğal geçiş
 • Mekanik (zorlanmış) geçiş, fan motorlarının gücü kullanılarak havanın kuleden geçişi (Resim 2).


Çevre koşullarından emin olunması durumunda, su buharı ıslak bir soğutma kulesi dışına doğal olarak yükselebilir.

Baca şeklinde soğutma kuleleri

Birçok modern enerji santralinde, soğutma kulesi atık gazın sistemden temizlenmesi için tesis edilmiş bir baca olarak da kullanılır. Bu tip tesislerde atık gazın sistemden temizlenmemesi, korozyon ile çeşitli problemlere sebep olur.

Çalışma prensipleri

Yaygın olarak kullanılan soğutma kulelerinde, kulenin içinden geçerken suyun hava ile teması sonucu bir kısmı buharlaşarak atmosfere verilir, bu esnada soğutma suyu üzerindeki ısının bir kısmı buharlaşma vasıtası ile atmosfere verilerek suyun soğuması sağlanmış olur. Soğutma kulelerinin çalışma prensibi, suyun hava ile karşılaşma şekline göre ikiye ayrılır.
 • Karşı akışlı soğutma kuleleri:
 • Çapraz akışlı soğutma kuleleri


Karşı akışlı tip kulelerde su yukarıdan aşağı akarken, havada aşağıdan yukarıya hareket ederek su ile temas eder. Çapraz akışlı tiplerde ise, su yine yukarıdan aşağı akarken, bu kez hava yatay olarak hareket eder.

Karşı ve çarpraz akışlı kuleler arasında yıllardan beri süregelmekte olan bir rekabet söz konusudur. Buna karşın birinin diğerinden daha üstün olduğu söylenemez. Hangi prensiple çalışırsa çalışsın bir soğutma kulesinden azami verimi alabimek için ortam koşulları ve su özellikleri dikkate alınmalıdır. Genelde yaygın olarak kullanılan tiplerde, kule üzerinden fıskiye sistemi ile homojen biçimde kulenin altındaki dolgu alanına püskürtülen su, kule üzerindeki fanlar ile dolgu alanından yukarıya emilen hava ile karşılaşarak soğur ve bir kısmı buharlaşır. Buharlaşma ile nem miktarı artan hava fanların emişi ile kule içinden atmosfere gönderilir. Bu sayede soğuyan su dolgu alanına birikir ve oradan sisteme gönderilir.

Ayrıca bakınız

*Soğutma
 • Enerji santralleri

  Kaynaklar

  * *http://www.yolyapi.com.tr/tr/default.asp?syf=5 Yolyapı.com.tr- Su soğutma kuleleri

Görüşler

 • Su Soğutma Kuleleri Avatar
  Su Soğutma Kuleleri - 2 yıl önce

  "Soğutma kulesi" genel terimi hem direkt (açık devre) hem de dolaylı (kapalı devre) ısı reddi ekipmanlarını tanımlamak için kullanılır. Çoğu, "doğrudan soğutma kulesi" olarak açık doğrudan temaslı bir ısı reddi cihazı düşünürken, bazen "kapalı devre soğutma kulesi" olarak adlandırılan dolaylı soğutma kulesi, yine de bir soğutma kulesi olarak da bilinir.

  Kaynak: https://www.susogutmakulesi.com.tr/Sogutma-Kulesi-Nedir.html


 • Su Soğutma Kuleleri Avatar
  Su Soğutma Kuleleri - 2 yıl önce

  "Soğutma kulesi" genel terimi hem direkt (açık devre) hem de dolaylı (kapalı devre) ısı reddi ekipmanlarını tanımlamak için kullanılır. Çoğu, "doğrudan soğutma kulesi" olarak açık doğrudan temaslı bir ısı reddi cihazı düşünürken, bazen "kapalı devre soğutma kulesi" olarak adlandırılan dolaylı soğutma kulesi, yine de bir soğutma kulesi olarak da bilinir.


 • Grp Cooling Tower Avatar
  Grp Cooling Tower - 2 yıl önce

  Soğutma kulesi sistemleri suyun soğutularak enerjiye dönüştürülmesi sürecidir. Kullanılan malzemeye göre farklılık gösterilebilir. Soğutma ihtiyacınıza ve prosesinize uygun olarak dizayn hesaplarını ve detay projelerini hazırlamaktayız. Soğutma kulesi konfigürasyonunun seçimi, malzeme ve dolgu tipine, müşterinin ihtiyaçlarına, soğutulan prosesin tipine, çevre koşullarına, su kalitesine, montaj mahalline...


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Soğutma Kulesi
soğutma kulesi