SODA VE MADEN SUYU AYNI ŞEY Mİ?Jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yer altı sularından kuyu açılarak veya kaynaktan doldurularak elde edilmiş, çözünmüş katı madde muhtevası toplam 250 ppm'den daha az olmayan sulara maden suyu adı verilir. Çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz ihtiva eder.

Soda ve maden suyu

SODA VE MADEN SUYU AYNI ŞEY Mİ?

Jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yer altı sularından kuyu açılarak veya kaynaktan doldurularak elde edilmiş, çözünmüş katı madde muhtevası toplam 250 ppm'den daha az olmayan sulara maden suyu adı verilir. Çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz ihtiva eder. Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda spesifik miktar ve oranlarda mineraller ve iz elementler ihtiva etmeleridir. 500 ppm'den daha az mineral içerenlere düşük mineralli su, 1500 ppm'den daha fazla içerenlere yüksek mineralli su denilmektedir.

Genellikle maden suyu ile sodanın aynı şey olduğu zannedilir. Oysa bu ikisinin tek ortak noktası mideyi rahatlatma özelliğine sahip olmalarıdır. Soda, içilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit eklenmesi suretiyle yapılır. Yani musluk suyuna karbondioksit eklenerek soda elde edilebilir. Oysa maden suyu yerin en derin katmanlarından çıkar ve çıktığı yerin jeolojik özelliklerini taşır. Magmadan aldığı karbondioksit gazının basıncı vasıtasıyla yeryüzüne çıkan maden suları, yukarı doğru bu hareketleri esnasında geçtikleri toprak katmanlardan mineralleri toplarlar. Bu yüzden maden suları mineral bakımından çok zengindir. Soda ise mineral ihtiva etmez.

Yanıtlar