Sokrates ��Ncesi D������N��Rler

Socrates (anlam ayrımı)

Socrates şu anlamlara gelebilir:

Sokrates'in Ölümü

''Sokrates’in Ölümü'', Fransız ressam Jacques-Louis David’in 1787 yılında yaptığı bir yağlıboya tablodur. Bazı Atinalılara karşı düşüncelerini ifade etmesi ve gençlerin ahlakını bozma suçlamaları sonucunda baldıran zehri içirilerek ölüme mahkum edilen Yun...

Sokrates öncesi düşünürler

Sokrates öncesi düşünürler, bilinen anlamda filozof kelimesini ilk kullanan ve felsefeyi sistematiklestirme yönünde belirleyici bir rol oynayan düşünür Sokrates`e göre yapılan bir felsefe tarihi dönemleştirmesidir. Bu dönem, M.Ö. 6. yüzyıl M.Ö. 5.yüzyılda...

Sokrates'in Savunması

''Sokrates'in Savunması'' (Antik Yunanca: ''Άπολογία Σωκράτους'', ''Apología Sokrátus''), Yunan filozof Platon tarafından yazılmış, Sokrates'in bir grup Atinalı tarafından şehrin tanrılarına inanmayışı ve gençlerin ahlakını bozması gerekçesiyle suçlanışın...

Sokratik çürütme yöntemi

Platon’un Sokratik diyaloglarında belli bir etik görüşün temel tezlerini ortaya koyarken, başka insanlarla ortak bir araştırma içinde ahlâk alanında doğru bilgiyi ararken gördüğümüz Sokra­tes’in hem genel olarak Sofistlere alternatif eğitim anlayışının ve...

Symposion (Platon)

''Symposion'' (Antik Yunanca: Συμπόσιον), Platon tarafından yazılmış diyaloglardan biridir. Aşkı konu alan ve aşka övgüler içeren konuşmaların yer aldığı diyalog, adını dönemin ünlü tragedya yazarlarından Agathon’un bir yarışmada elde ettiği birincilik üz...

Sokrat

Sokrates M.Ö. 469-399 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı düşünür, filozof. Pla­to]'un hocası olan Sokrates, görüşleri, tar­tışmaları yeni iktidarın temsilcileri tarafın­dan beğenilmediği için, yeni tanrılar icad ettiği, görüş ve tartışmalarıyla, g...

kinizm

Kinizm, Sofist Gorgias'ın ve daha sonra da Sokrates'in öğrencisi olan Antisthenes'in öğretisidir. Antisthenes, Kynosarges Gymnasion´da [1] okulunu kurmuştur. Kinik okulun, kyon kelimesinden türediği söylenmektedir; kyon ise köpek ya da köpeksi anlamındadı...

Miletli Aspasia

Miletli Aspasia (yak. MÖ 470–yak.

Sokrates öncesi filozoflar

Batı felsefesi MÖ 6. yüzyılda Antik Yunan'da başladı. Sokrates öncesi düşünürler çoğunlukla Yunan dünyasının batı veya doğu çevrelerindendiler.