Sol, İskandinav mitolojisinde güneş tanrıçasıdır. Mundilfari ve Glaur`un kızı, Glen`in karısıdır. Eski İngilizce`de ismi ``Sigeldir.

Sol (tanrıça)

Sol, İskandinav mitolojisinde güneş tanrıçasıdır. Mundilfari ve Glaur`un kızı, Glen`in karısıdır. Eski İngilizce`de ismi ``Sigeldir.

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar