Sol liberteryenizm (veya sol kanat liberteryenizm) farklı siyasal hareket ve teorisyen tarafından kullanılan bir terimdir. İki farklı tanım ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

Sol liberteryen

Sol liberteryenizm (veya sol kanat liberteryenizm) farklı siyasal hareket ve teorisyen tarafından kullanılan bir terimdir. İki farklı tanım ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Sol liberteryenizm bir kısım düşünür tarafından bireysel özgürlüğe çok güçlü bir bağı olan bir doktrin olarak düşünülmektedir ve doğal kaynaklar ile ilgili olarak, kişinin bu kaynaklar üzerinde başkalarının zararına olacak şekilde özel mülkiyet iddia etmesini hukuk dışı olduğu inancına sahip olmalarından dolayı, eşitlikçi bir görüşe sahiptir. Bu tanımlama ile sol libertarianlar Kropotkin gibi anarko-komünist ve Bakunin gibi anarko-kollektivistleri de içine almaktadır. Bu tip sol libertarianizm Peter Vallentyne, Hillel Steiner, and Michael Otsuka gibi çağdaş taorisyenler tarafından savunulmaktadır. Bu tanımı savunan bazı sol libertarianlar her bireyin doğal kaynakların eşit paylaşımını hak ettiği iddiasına dayanarak bir çeşit yeniden gelir bölüşümünü savunmaktadır. Noam Chomsky kendisini bir sol libertarian olarak tanımlamaktadır. Terim bazen libertarian sosyalizm yerine de kullanılmaktadır. Veya geoist kendilerini tanımlamalarında da kullanılmaktadır. Sol liberteryenizm veya liberteryen sol Roderick T. Long tarafından şöyle tarif edilmektedir ==Dipnotlar==

Dış bağlantılar

* Agorism.info, * Alliance of the Libertarian Left * An Anarchist FAQ * ANARCHISM.net, * HolisticPolitics.org, * LeftLibertarian.org * leftlibertarianism.org * Liberty Search, * Mutualist.org, * Peter Vallentyne's online papers * Prominent Anarchists and Left-Libertarians * Spunk Library: Left libertarian critiques of anarcho-capitalism and right-libertarianism * Martin Huben's page: Left libertarian critiques of anarcho-capitalism and right-libertarianism Levý libertarianismus

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar