Solculuk, sosyal eşitsizliği kaldırmak isteyen, maddiyatın ve sosyal adaletin eşit dağılımını destekleyen siyasi bir kavramdır. Solculuk kavramı ilk olarak, Fransız devrimi sonrasında kurulan meclisteki oturma düzeninden esinlenilerek oluşturulmuştur.

Solcu

Solcu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Solculuk

Solcu

Sol görüşlü partilerin yandaşı olan (kimse).

Solcu

siyasal eğilimi sola yönelik olan (kimse, topluluk ya da görüş).

Solcu

Türkçe Solcu kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. leftist, communist, red, pinkish n. leftist, leftwinger, pinko

Solcu

Türkçe Solcu kelimesinin Fransızca karşılığı.
de gauche

Solcu

Türkçe Solcu kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. linksgerichtet

İlgili konuları ara

Yanıtlar