Solculuk

Kısaca: Solculuk, sosyal eşitsizliği kaldırmak isteyen, maddiyatın ve sosyal adaletin eşit dağılımını destekleyen siyasi bir kavramdır. Solculuk kavramı ilk olarak, Fransız devrimi sonrasında kurulan meclisteki oturma düzeninden esinlenilerek oluşturulmuştur. ...devamı ☟

Şablon:Politika-taslak Siyasette sol, solculuk ve solkanat kavramı, değişkenlik göstermekle birlikte, sosyal liberallik (klasik liberalizme karşı olarak), sosyal demokrasi, sosyalizm, komünizm, anarşizm ve yeşil politikalar ile özdeşleşmiştir ve tarih boyunca sağcılığın zıttı olarak görülür.

Sol, Türkiye, Hindistan ve Ortadoğu`da görüleceği üzere genellikle sekülerdir. Fakat bazı Özgür Teoloji ile sosyal adalete odaklanmış Roman Katolik ülkelerde ve kimi Protestan toplumlarda Hristiyan Sosyalizm düşüncesi hakimdir. ABD`de, dini ve sol-kanat kimi zaman beraber çalışır, örneğin ABD İnsan Hakları Hareketi solcu olmakla beraber dini sebeplerle kürtaja karşı çıkar.

Orta-sol, solun ortası veya liberal sol tanımı ana akım sol düşünceyi temsil eder ve liberal demokrasi, temsili demokrasi, kişilik hakları ve bir dereceye kadar serbest piyasa ekonomisini desteklemekle birlikte evrensel sosyo-ekonominin öncelikle gözetilmesine de özellikle önem verir. Hafif sol, reformcu, demokratik ve parlementer sosyalizmi destekler. Ağır sol ise toplumda radikal değişiklikler yaratacak devrimci politikaları destekler.

Kelimenin Kökeni

Kelimenin kökeni Fransız İhtilali dönemine dayanır. İhtilal sonrası kurulan parlemantoda özgürlüklerin destekçisi burjuvalar genellikle başkan koltuğunun solunda oturmaktaydılar. Değişimlere karşı çıkmakta olan soylular ise sağda otururlardı. Bugün Fransız parlemantosunda bu gelenek hala devam etmektedir.

İlgili İdeolojilerSol MeselelerLinkler

[1] Solcu - Kemal Okuyan

Kaynaklar

Vikipedi

Solculuk

Solcu olma durumu.

Solculuk

Türkçe Solculuk kelimesinin İngilizce karşılığı.
leftism

Solculuk

ekonomik ve siyasal erke halkın sahip olmasını savunan, anamalcı toplumsal ve ekonomik düzene karşı düşünce ve akımların genel adı.

Solculuk

Türkçe Solculuk kelimesinin Fransızca karşılığı.
gauchisme [le]

Solculuk

Türkçe Solculuk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Linksdrall

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Merkez Sol
4 yıl önce

hak ve çıkarları el üstünde tutulur. Sosyal demokrasi Sosyal liberalizm Solculuk Aşırı sol Radikalizm Merkezcilik ^ Oliver H. Woshinsky. Explaining Politics:...

Sol
1 yıl önce

olarak kişinin sol elini sağ elinden daha iyi kullanabilmesi özelliği. Solculuk, politik bir akım ya da ideoloji olarak. Sol (müzik) Sol (mitoloji), Roma...

Dario Fo
1 yıl önce

dell'Arte" geleneğine dayanmaktadır ve tarzları Fo'nun deyişiyle "resmî olmayan solculuk"la kaynaşmıştı. İkili daha sonra, 1968'de İtalyan Komünist Partisi'yle...

Dario Fo, Tiyatro, Nobel Edebiyat Ödülü, İtalya, Kadın Oyunları, Ödemiyoruz, Ödemeyeceğiz, Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü
Seh
1 yıl önce

sosyalist emekçi partisi" için çağrıda bulundu. Sosyalist harekete, "ulusal solculuk" ve "küreselleşmeci reformizm" dışında bir soluk getirmeyi hedefleyen hareketin...

Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü
4 yıl önce

Dışı Kısa Filmler Seçkisi, İlk Türk Filmi ^ "Biz sanatı değerlendiriyoruz, solculuğu değil ki". Radikal. 8 Eylül 2011. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2013. ...

İsmet Giritli
1 yıl önce

Der Yayınları Kara Altın Kavgası Petrol ve Politika, Toker Yayınları Solculuk Milliyetçilik ve Türkiye, Toker Yayınları Yıldönümleriyle Türk Devrim Tarihi...

Niyazi Berkes
1 yıl önce

Tarih-Coğrafya Fakültesinde sosyoloji doçenti olarak göreve başladı. O dönemde "solculukla" ve "komünistlikle" suçlandı. 1948'de DTCF'nin tasfiyesi sırasında Pertev...

Niyazi Berkes, 18 Aralık, 1908, 1988, 21 Ekim, Ankara İœniversitesi, Behice Boran, Hasan Ali Yücel, Kıbrıs, Lefkoşa, Pertev Naili Boratav
Nezihe ARAZ
4 yıl önce

(Selim İleri'yle birlikte) Hanım Bir Kırmızı Gül ^ a b Soner Yalçın, Solculuktan Sufiliğe Nezihe Araz, Hürriyet Gazetesi, 02.08.2009 ^ Nezihe Araz’ı kaybettik...

Nezihe Araz, 1922, 1941, 1950, 1953, 1959, 1960, 1961, 1962, 1979, Ankara Üniversitesi