Solculuk, sosyal eşitsizliği kaldırmak isteyen, maddiyatın ve sosyal adaletin eşit dağılımını destekleyen siyasi bir kavramdır. Solculuk kavramı ilk olarak, Fransız devrimi sonrasında kurulan meclisteki oturma düzeninden esinlenilerek oluşturulmuştur.

Solculuk

Şablon:Politika-taslak Siyasette sol, solculuk ve solkanat kavramı, değişkenlik göstermekle birlikte, sosyal liberallik (klasik liberalizme karşı olarak), sosyal demokrasi, sosyalizm, komünizm, anarşizm ve yeşil politikalar ile özdeşleşmiştir ve tarih boyunca sağcılığın zıttı olarak görülür.

Sol, Türkiye, Hindistan ve Ortadoğu`da görüleceği üzere genellikle sekülerdir. Fakat bazı Özgür Teoloji ile sosyal adalete odaklanmış Roman Katolik ülkelerde ve kimi Protestan toplumlarda Hristiyan Sosyalizm düşüncesi hakimdir. ABD`de, dini ve sol-kanat kimi zaman beraber çalışır, örneğin ABD İnsan Hakları Hareketi solcu olmakla beraber dini sebeplerle kürtaja karşı çıkar.

Orta-sol, solun ortası veya liberal sol tanımı ana akım sol düşünceyi temsil eder ve liberal demokrasi, temsili demokrasi, kişilik hakları ve bir dereceye kadar serbest piyasa ekonomisini desteklemekle birlikte evrensel sosyo-ekonominin öncelikle gözetilmesine de özellikle önem verir. Hafif sol, reformcu, demokratik ve parlementer sosyalizmi destekler. Ağır sol ise toplumda radikal değişiklikler yaratacak devrimci politikaları destekler.

Kelimenin Kökeni

Kelimenin kökeni Fransız İhtilali dönemine dayanır. İhtilal sonrası kurulan parlemantoda özgürlüklerin destekçisi burjuvalar genellikle başkan koltuğunun solunda oturmaktaydılar. Değişimlere karşı çıkmakta olan soylular ise sağda otururlardı. Bugün Fransız parlemantosunda bu gelenek hala devam etmektedir.

İlgili İdeolojilerSol MeselelerLinkler

[1] Solcu - Kemal Okuyan

Kaynaklar

Vikipedi

Solculuk

Solcu olma durumu.

Solculuk

ekonomik ve siyasal erke halkın sahip olmasını savunan, anamalcı toplumsal ve ekonomik düzene karşı düşünce ve akımların genel adı.

Solculuk

Türkçe Solculuk kelimesinin İngilizce karşılığı.
leftism

Solculuk

Türkçe Solculuk kelimesinin Fransızca karşılığı.
gauchisme [le]

Solculuk

Türkçe Solculuk kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Linksdrall

İlgili konuları ara

Yanıtlar