Krynn dünyasındaki beyaz ay. Paladine ile Mishakal'ın en küçük oğludur. Ak büyücülerin tanrısıdır.

Solinari

Krynn dünyasındaki beyaz ay. Paladine ile Mishakal'ın en küçük oğludur. Ak büyücülerin tanrısıdır. Solinari'nin izinden gidenler gücün dikkatli kullanılmasını ve asla bencilce amaçlar için kullanılmamasına inanırlar. En yavaş hareket eden aydır.

Yanıtlar