Solon Anayasası

Solon Anayasası. Milattan önce 6. yüzyılda Solon tarafından hazırlanan ve o coğrafyada türünün en eski örneği olma niteliğini taşıyan Yunan anayasası.

Solon Anayasası. Milattan önce 6. yüzyılda Solon tarafından hazırlanan ve o coğrafyada türünün en eski örneği olma niteliğini taşıyan Yunan anayasası.

Hazırlanışı

Solon Anayasası, kendinden önce gelen Draco yasalarının toplumsal sorunları çözmek bir yana, ağırlaştıran niteliğini reformize etmek ya da ortadan kaldırmak için hazırlandı.

İçerik

Getirdiği en önemli reform ise bütün borçların silinmesi ve borçları yüzünden köle durumuna düşenlerin köleliklerinin kaldırılması oldu. Bu reformlar tarihde Seisachtheia (Yüklerin Sarsılması) olarak adlandırıldı.

Solon, anayasasında adına timokrasi denilen, bir tür dereceli oligarşi fikrini ortaya attı. Yerleşik aristokrasinin doğumdan gelen haklarının yerine, bu yönetim biçiminde değişik kademedeki idareciler ürettikleri yıllık ürün miktarına göre belirlenecekti. Buna göre:

  • ``Pentakosiomedimnoi`` - yıllık 500 kile üretim yapanlar
  • ``Hippeis`` - yıllık 300 kile üretim yapanlara denk görülen atlı savaşçılar
  • ``Zeugitai`` - yıllık 200 kile üretim yapanlara denk görülen çiftçiler, en az bir çift yük hayvanına sahip olanlar
  • ``Thetes`` - kol emekçileri


Bu dört gruptan ilk üçünün ödediği vergi sırasıyla 6:3:1 oranındaydı. Dördüncü grup olan ``thetes`` vergiden muaftı, ancak seçimlere katılma hakları yoktu.

Draco`nun yasalarından korunan tek şey, eski yasanın cinayetle ilgili bölümleriydi.

Anayasa yürürlüğe girer girmez Solon, bir tiran olarak görülmemek için kendi isteğiyle 10 yıllık bir sürgüne gitti.

Biçim

Anayasa nesir olarak değil manzum olarak yazıldı.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.