Soluk, akciğerlere çekilen veya akciğerlerden atılan hava.

Soluk (anlam ayrımı)

Soluk, akciğerlere çekilen veya akciğerlerden atılan hava.

Tıp

* Nefes almak, Vücuda soluk alınıp atılması. == Ayrıca bakınız == * Nefes

Yanıtlar