Soman

Kısaca: Soman, veya NATO kodlandırmasıyla GD (O-Pinasolil Metilfosfonofloridat) dünyada sadece kimyasal silah yapımı amacıyla kullanılan çok zehirli bir bileşiktir. Canlıların sinir sistemlerindeki asetilkolinesteraz enzimini bloke ederek işlev yapamaz hale getirdiğinden ayrıca bir sinir ajanıdır. ...devamı ☟

Soman
Soman

Soman
Bulunuş
Bulan Richard Kuhn
Bulunuş tarihi 1944
Kimyasal Özellikleri
Kimyasal ismi 3-(fluoro-methyl-phosphoryl)oxy-
2,2-dimethyl-butane
Kimyasal aile Floridlenmiş organofosfor bileşik
Kimyasal formülü C7H16FO2P
Kaynama noktası 198 °C
Erime/donma noktası −42 °C (−44 °F)
Buhar basıncı 25 °C de 0.40 mmHg (53 Pa)
Buhar yoğunluğu (hava=1) 6.3
Suda Çözünebilirlik Orta
25 °C de yoğunluğu 1.022 g/cm³
Görünüm ve Renk Safken renksiz ve kokusuz sıvı.
Saf değilken sarı-kahverengi, meyvemsi kokulu.


Soman, veya NATO kodlandırmasıyla GD (O-Pinasolil Metilfosfonofloridat) dünyada sadece kimyasal silah yapımı amacıyla kullanılan çok zehirli bir bileşiktir. Canlıların sinir sistemleri asetilkolinesteraz enzimini bloke ederek işlev yapamaz hale getirdiğinden ayrıca bir sinir ajanıdır. Kimyasal silah olarak Birleşmiş Milletler`in 687 numaralı kararınca toplu imha silahi olarak kategorilenmiştir. Araştırma amaçlı sınırlı miktarda üretimi yasalarca düzenlenmiş, silah amaçlı stoklanması ise tamamen yasaklanmıştır. Soman, içerisinde Tabun, Sarin ve Siklosarin`in de bulunduğu G Serisi sinir ajanlarının üçüncüsüdür.

Genel ÖzellikleriSoman son derece ucucu, asidik ve saf haldeyken renksiz bir maddedir. Tamamen saf değilken genellikle sarı ile açık kahverengi arasında bir renktedir. Sarin ve Tabun`dan daha çok, Sayklosarin`den ise daha az tehlikelidir.

Alternatif İsimlendirme • Fosfonofloridik asit, metil-1, 2, 2-trimetilpropil ester
 • Pinasolil metilfosfonofloridat
 • 1,2,2-Trimetilpropil metilfosfonofloridat
 • Metilpinasoliloksiflorofosfin oksit
 • Panasoliloksimetilfosfonil florid
 • Pinasolil metanflorofosfonat
 • Metilfloropinasolilfosfonat
 • Florometilpinasoliloksifosfin oksit
 • Metilpinasoliloksifosfonil florid
 • Pinasolil metilflorofosfonat
 • 1,2,2-Trimetilpropoksiflorometilfosfin oksit


Tarihçe

Soman Richard Kuhn tarafından 1944 yılında Almanya`da bulunmuştur, ve 2. Dünya Savaşı`nda kullanılan son sinir ajanıdır.

Ayrıca BakınızKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sarin
1 yıl önce

kullanılmıştır. "Testere II" filminde Jigsaw tarafından kullanılmıştır. Sarin ve soman gazları Greg Iles'in Black Cross adlı düşsel 2. Dünya Savaşı romanının ana...

Sarin, 1938, 1980, 1988, 1994, Alman, Erime noktası, Halepçe, Irak, Japonya, Kimyasal Savaş
Tabun
1 yıl önce

miktarlarda depolanması ise tamamen yasaklanmıştır. Tabun, içinde Sarin/GB, Soman/GD, ve Siklosarin/GF ajanlarının da bulunduğu "G-Serisi" sinir gazlarının...

Tabun, 1936, 1942, 2. Dünya Savaşı, Alev, Almanya, Atropin, Birleşmiş Milletler, Buhar basıncı, Erime noktası, IUPAC
Sinir gazı
1 yıl önce

Genellikle kimyasal silah olarak kullanılan bu maddeler başlıca Tabun, Soman ve Sarin'dir. Konvansiyonel silahlar ile yapılan savaşlarda hızla sonuç...

Sinir gazı, Sinir, Solunum, Taslak şablonları, Taslak madde
Dendrit
1 yıl önce

déndron, "ağaç"), nöronda diğer nörondan alınan elektrokimyasal uyartının somaya ( hücre gövdesine) iletilmesini sağlayan, dal benzeri yapılardır. Elektriksel...

Kimyasal savaş
1 yıl önce

Sovyetler ABD'ye göre daha küçük ölçekte aynı tip üretime girişti. Ruslar, Soman (GD) üretimine de başladılar. 1950'lerde, İngiliz bilim adamları sinir gazının...

Kimyasal silah
1 yıl önce

Sovyetler ABD'ye göre daha küçük ölçekte aynı tip üretime girişti. Ruslar, Soman (GD) üretimine de başladılar. 1950'lerde, Britanyalı bilim adamları sinir...

Sinir hücresi
1 yıl önce

Nöronların büyük çoğunluğu dört farklı yapıya sahiptir: Soma, dendritler, akson ve terminal butonlar. Soma bölgesinde çekirdek (nucleus) ve hücrenin yaşamsal...

Sinir hücresi, Akson, Hücre biyolojisi, Nöron, Çift makalelerin birleştirilmesi, Sinir sistemi, Dendrit
Çevre kirliliği
1 yıl önce

fosil yakıtlar, tütün dumanı Savaş gazları: Sinir gazları (sarin, tabun, soman), yakıcı gazlar (hardal gazları, levisit), akciğerde iritasyon yapanlar...

Çevre, Kirlilik, Belediye, Su kirliliği, Hava kirliliği, Toprak kirliliği