Sonlu Elemanlar Yöntemi ya da Sonlu Elemanlar Metodu, kısmi diferansiyel denklemlerle ifade edilen veya fonksiyonel minimizasyonu olarak formüle edilebilen problemleri çözmek için kullanılan nümerik bir tekniktir. İlgilenilen domain ``Finite Element`` topluluğu olarak gösterilmektedir. Sonlu elemanlardaki yaklaşık fonksiyonlar, araştırılan fiziksel alanın nodal değer terimlerinde belirlenmektedir. Sürekli fiziksel problem, bilinmeyen nodal değerli kesikli sonlu eleman problem

Sonlu Elemanlar Yöntemi

Sonlu Elemanlar Yöntemi ya da Sonlu Elemanlar Metodu, kısmi diferansiyel denklemlerle ifade edilen veya fonksiyonel minimizasyonu olarak formüle edilebilen problemleri çözmek için kullanılan nümerik bir tekniktir. İlgilenilen domain ``Finite Element`` topluluğu olarak gösterilmektedir. Sonlu elemanlardaki yaklaşık fonksiyonlar, araştırılan fiziksel alanın nodal değer terimlerinde belirlenmektedir. Sürekli fiziksel problem, bilinmeyen nodal değerli kesikli sonlu eleman problemine dönüştürülmektedir. Bu yöntemin uygulanması için basit yaklaşım fonksiyonları oluşturulmalıdır. Bu çalışmada bir ve iki boyutta baz fonksiyonlarının oluşturulması ve Galerkin Sonlu Elemanlar Yöntemi ve bir probleme uygulanması incelenmiştir.

Sonlu Elemanlar Yöntemi, katı mekaniği, sıvı mekaniği, akustik, elektromanyetizma, biyomekanik, ısı transferi gibi alanlarda karşıya çıkan
  • Karmaşık sınır koşullarına sahip sistemlere
  • Düzgün olmayan geometriye sahip sistemlere
  • Kararlı hal, zamana bağlı ve özdeğer problemlerine
  • Lineer ve lineer olmayan problemlere...
uygulanabilir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar