Sonlu Farklar Y��Ntemi

Sonlu farklar yöntemi

Sonlu farklar yöntemi bir sayısal yöntemdir. Sonlu fark denklemlerinden faydalanır. Bu denklemler ile diferansiyel denklemlerin analitik çözümlerine yaklaşılır.

Rahîm

== Kelime Anlamı ==* Koruyan, acıyan, merhamet eden Tanrı* Koruyarak, acıyarak, merhamet ederek Ör: "Fakat babamız hiçbir zaman bendenize rahîm davranmamıştır."- F. F.

Sonlu hacim yöntemi

Sonlu hacim yöntemi, kısmi diferansiyel denklemlerin cebirsel denklemler halinde sunulması ve değerlendirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Sonlu farklar ve sonlu elemanlar yöntemine benzer olarak, örgüden oluşturulmuş (b.b.d. "mesh") geometrideki ayrı...

Sonlu fark

Sonlu fark, ''f''(''x'' + ''b'') − ''f''(''x'' + ''a'') matematiksel ifadesidir.

PFB

Printer Font Binary ya da kısaltılmış haliyle PFB, Adobe tarafından geliştirilmiş bir PostScript yazıtipi biçimidir. Yazıtipinin glyph (grafiksel yazıtipi öğesi) bilgilerini içinde barındırır.

Kane S. Yee

method was subsequently renamed as zamanda sonlu farklar yöntemi ("finite-difference time-domain") ismi verildi. FDTD yöntemi aynı zamanda Yee algoritması

Ek eylem eki

soylu soplu

Tamlık bölgesi

Tamlık bölgesi, halka ile cisim arasında yer alan bir cebirsel yapıdır. Bir tamlık bölgesi sıfır böleni içermeyen bir halkadır. Yani sıfırdan farklı iki elemanın çarpımı sıfırdan farklıdır;

Federasyon Savaş Gemisi

Federasyon Savaş Gemisi, Yıldız Savaşları evreninde Ticaret Federasyonu tarafından kullanılan uzay gemisi tipidir.