Sonora Çölü, ABD'de Arizona eyaletinin güneybatısı ile Kaliforniya eyaletinin güneydoğusunda kurak bölge.

Sonora Çölü

Sonora Çölü, ABD'de Arizona eyaletinin güneybatısı ile Kaliforniya eyaletinin güneydoğusunda kurak bölge. Yüzölçümü 310.000 km²'dir. Meksika'nın Baja California eyaletinin büyük bölümü ile Sonora eyaletinin batı yarısı da bu bölge içinde yer alır. Colorado ve Yuma çölleri de Sonora Çölünün bir parçası olarak kabul edilir. Sonora Çölünün bazı kesimleri sulamayla verimli tarım bölgelerine dönüştürülmüştür; bunların en önemlisi Coachella ve Imperial(en) vadileridir.

Dış bağlantılar

* Arizona-Sonora Desert Museum

Yanıtlar