Sonsu

Evrenin nihai kaderi

Evrenin nihai kaderi, fiziksel evrenbilimin bir konusu. Evrenin sonu hakkında sonlu ve sonsuz birçok alternatif teori mevcuttur.

Sonlu

Sonlu, sonsuzun karşıtı

Kardinal sayı

Matematikte kardinal sayılar veya kısaca kardinaller bir kümenin kardinalitesi olarak bilinen büyüklüğünü göstermek için kullanılan sayılardır. Sonlu kümelerde kardinalite kümenin eleman sayısını gösteren doğal bir sayıdır. Sonsuz kümelerin eleman sayısın...

Nicel sayı

Matematikte, kardinal sayılar ya da nicel sayılar, kısaca kardinaller; bir kümenin kardinalitesi ya da nicesi olarak bilinen büyüklüğünü göstermek için kullanılan sayılardır. Sonlu kümelerde kardinalite, kümenin öğe sayısını gösteren doğal bir sayıdır. So...

Baruch Spinoza

Spinoza ( 24 Kasım, 1632 - 21 Şubat, 1677), tarihleri arasında yaşamış düşünür. Sinagogdaki büyükleri tarafından Baruch Spinoza olarak adlandırılmıştır. Yetişdiği çevrede Bento de Spinoza yada Bento d'Espiñoza olarak bilinirdi. René Descartes ve Gottfried...

Fourier-Bessel serisi

Bessel fonksiyonu'na dayanarak belli bir tür Genelleştirilmiş Fourier serisi'ne ait (sonlu bir aralıkta sonsuz dizi açılımdır).

Dizi (terim)

Dizi, bir sıralı listedir. Bir küme gibi, ögelerden (bazen eleman veya terim de denir) oluşur.

Sonsuz (Matematik)

Sonsuz, (sembol: ∞) çoğunlukla matematik ve fizikte herhangi bir sonu olmayan şeyleri ve sayıları tarif etmekte kullanılan soyut bir kavramdır. Matematikte “sonsuz” sıklıkla bir sayıymış gibi ele alınır (örn.

Dört Renk Teoremi

Teorem: Sonlu sayıda bölgeden oluşan bir harita, birbirine sonsuz sayıda nokta boyunca komşu olan iki bölgenin renkleri birbirinden farklı olmak üzere, boyanırsa bu işlem için dört rengin yeterli olacağı bir strateji vardır.

Elealı Zenon

Elealı Zenon. Parmenides'in izleyicisi olan Elealı düşünür. Zenon, hocası Parmenides'in yalnızca değişmez "Varlık"ın gerçek olduğunu öne süren görüşünü, çokluk ve değişmenin gerçek olduğunu savunan karşıt görüşte içerilen mantıksal güçlükleri gözler önüne...