Sorgun, Yozgat

Kısaca: Sorgun, Yozgat'nın bir ilçesidir. ...devamı ☟

Sorgun, Yozgat
Sorgun, Yozgat

{{Bilgi Kutusu Genel Yerleşim Birimi |resmi_ismi = Sorgun Eski/diğer isimleri --> |göbekadı = Bu isimde anlam ayrıştırması (sayfa ismi) --> |anlam = |motto = Birimin panaromik resmi --> |image_skyline = |imagesize = |image_caption = |image_flag = Belediyelerin logosu --> |resim_amblem = harita --> |harita_resim = |harita_pixel = |harita_başlık = Gerekli; Birimin yapısı: il-ilçe-kaza veya
metropol(birden fazla ilçeden oluşuyorsa her ilçe 
kendi sayfası olmalı)-semt köy;
küçük harfler kullanılmalı; kategori yaratır -->
|idari = ilçe Gerekli; Bağlı olduğu ilin ismi; kategori yaratır --> |il_ismi = Yozgat Birimin bağlı olduğu idare: İl-ilçe --> |bağlı_idare = il |bağlı_idare_ismi = Yozgat Birimin en üst makamı Vali-Kaymakam --> |mülki_sıfatı = |mülki_idareci = |websitesi = Büyükşehir Beldiye Başkanı-Belediye başkanı-Muhtar;
başkan_parti: belediye web sitesi veya belediye 
başkanının web sitesi-->
|başkan_sıfatı = |başkanı = |başkan_www = birimin en eski tarihi millattan (öncesi-M.Ö. veya M.S.) --> |Kuruluş_öncesi = |Kuruluş_yılı =
     • yüzölçüm ***** -->
|area_magnitude = |toplam_km2 = |yüzölcümü_kara = |yüzölcümü_su = |yüzölcümü_su_percent = |Çevre_km2 = |merkez_km2 = |rakımı =
     • Nufus Bilgileri ***** -->
|nüfusu_tarih = |nüfusu_dipnot = |nüfusu_değeri = |nüfusu_merkez = |nüfusu_çevresi = |nüfusu_yoğunluğu = Kordinatları --> |latd=39 |latm=48 |lats=52 |latNS=N |longd=35 |longm=11 |longs=25 |longEW=E |alan_kodu = |posta_kodu = |plaka_kodu = |dipnotlar = Birime bağlı olan birimler enfazla 47 tane
ilin->ilçeleri; içelerin->Semtleri; 
içelerin->kazaları; şehir->semt -->
|bağlı_tipi = |bağlı_olanlar1 = |bağlı_olanlar2 = köyleri yukarıya aldıysanız enfazla 47 tane
beldeleri veye kazaları veya semtleri buraya -->
|bağlı2_tipi = |bağlı2_olanlar1 = |bağlı2_olanlar2 = }}

Sorgun, Yozgat`ın bir ilçesi.

Tarihçe

Adı hakkında ileri sürülen rivayetlerden birine göre Sorgun ismi " Sor da kon"dan gelmektedir. Türklere Anadolu`nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi`nden sonra Selçukluların bir kolu olan "Gani Baba, Halil Baba, Baba-Ali ve Bedir Baba" adlarındaki komutanlar birbiri arkasından bu bölgeyi işgal etmişlerdir. Burayı fetheden Bedir Baba Kuvvetlerinin arkasından gelen komutan, Bedir Babaya şöyle seslenir; "Bedir, sen konacağın yeri bilmiyorsun. Konacağın yeri " Sor da kon", geldin de Cenevizlilerin pisliğine mi kondun". İşte ondan sonradır ki "sor da kon" sözü zamanla "Sorgun" şeklinde konuşulur ve yazılır.

Anadolu, birçok göçlere sahne olması, burada birçok devletlerin kurulması ve önemli medeniyetlerin yer alması bakımından dünya tarihinde özel bir değer taşır. Bölgemiz ise bu önemli ülkenin düğüm noktasını teşkil eder. MÖ 230`dan sonra, daha önce balkanlardan Anadolu`ya geçmiş olan Galatlar, İç Anadolu`ya yerleştiler. MÖ ikinci asırda, Romalılar birçok fırsattan ustalıkla istifade ederek, " Asya Eyaleti" ni genişlettiler ve bütün Anadolu`yla beraber bölgemizi de ele geçirdiler. İlçemizde Alişar ve Kerkenez Dağı`nda yapılan inceleme ve kazılarla Hitit ve Eski Devirlere ait daha sağlıklı bilgiler bulunmuştur.ayrıca sade ce sorgun da değil bütün illerde dayanışma yapılmıştır.sayıca ve silahça az olan Türkler bir kahramanlık dersi vermiştir diğer devletlere.

Coğrafi Durum

İç Anadolu bölgesinde Bozok platosu üzerinde, doğu- batı istikametinde İzmir`den başlayıp, Türkiye`nin doğusunda Gürbulak sınır kapısına kadar uzanan ve oradan İran`a kadar açılan E-88 karayolu, ilçe merkezinin içinden geçer. 16. y.y.`da 45 vergi nüfusuna sahip bir Ekinli iken bugün hızla gelişen, nüfusu köylerle birlikte yüz yirmi bini aşan, Yozgat`ın en büyük ilçesi olmuştur.

Coğrafi bakımdan il merkezine ve başkente yakın olması dolayısıyla çevresi ile kolay ilişki kurabilme şansına ve diğer bazı ilçelere merkez olma duruma sahiptir. Konumu itibariyle, 34-36 derece ve 10 dakika doğu boylamı ile, 39-40 derece ve 15 dakika kuzey enlemi arasında yer alır. İl merkezine 35 km. uzaklıktadır. İlçe doğudan Akdağmadeni ve Saraykent, güneyden Sarıkaya, kuzeyden Çorum- Aydıncık- Çekerek, batıdan Yozgat ile çevrili olup ve yüz ölçümü 1769 km. kare olup deniz seviyesinden 950 metre yüksekliktedir. Yozgat çevresi arazisi eski bir temele dayandığı, buradaki kırılmalardan anlaşılmaktadır. Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar 3. zamanda kırılarak oluşurken, Orta Anadolu`nun bu yerlerinde kırılmalar oluşmuştur ki, Sorgun sıcak su kaynakları buradaki yer kabuğu kırılma olayının bir delilidir. Yöre yer altı suyu bakımından zengindir.

Sorgun-Akdağmadeni çizgisinin güneyi 3. derecede deprem kuşağı üzerinde yer alması ile ilçemiz yerleşim yönünden şanslıdır.Bozok Yaylası`nın geniş plato sahası içerisinde yer alan ilçe arazisine tamamen düzlük hakimdir. İlçenin kuzeydoğusu dağlık araziye sahiptir. Mesela Eymir Yaylası İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi arasında doğal dağlık bir sınır oluşur. Bölgede yükselen tepeler fazla ve yüksek değildir. İlçenin güneyindeki Kerkenez Dağları`nın devamı olan aşınmış tepeler, Üç tepeler bulunur. Hafif engebeler kuzeye gittikçe yükselir. Sivri, Halil Baba, Durali Baba, ilçenin en yüksek yerleri olarak sayılır.

İlçenin güneyinden geçen "Eğriöz Çayı" kuzeyinden gelen "Delibaş Çayı" Sorgun`un içinde birleşerek en büyük akarsuyunu oluşturur. Eğriöz Çayı, Konak suyunun bir kolu olup 65 km. uzunluğundadır. İlçe sınırları arasında yapılan göletler şunlardır: Dişli, Yaycılar, Doğankent, Karakaya ve İki kara göletleridir.İlçemizde il genelinde olduğu gibi tipik Anadolu iklimi hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve sert olan kara iklimi hüküm sürer. Kuraklık ve step bitki örtüsü yörenin tanıtıçı özelliklerindendir.Yöre yer altı suyu bakımından zengindir.ve Ağustos sıcak ve kurak aylardır. Yılın en soğuk ayı Ocak`tır. Kış ve ilkbahar yağışlı mevsimlerdir.

Kışlar kar yağışı şeklinde olur. Sorgun`un 10.504 hektarlık alanı ormanla kaplıdır. Kuralık sonucu tabi bitki örtüsü bozkır halindedir. İlçenin kuzey ve kuzey- doğusu, Eymir- Gökiniş- Karalık- Gevrek- Araplı çizgisinde meşelik az da olsa çam ormanları vardır. Ayrıca ilçe genelinde derelerin kenarları kavak ve söğüt ağaçlarla çevrilidir. Suyu bol bazı köylerde projeli kavaklıklar kurulmuştur. Elma, armut, ceviz, erik, kaysı, iğde gibi ağaçlar da yetiştirilmektedir.

Ekonomik Durum

İlçe genelinde nüfusun bir bölümü tarımla uğraşmaktadır. Tarımsal işletmeler genelde küçük ve orta değerde olup, bunun yanı sıra kiracılık ve ortakçılık şeklindeki üretim de yaygındır. İlçe bir tahıl ambarıdır. Az da olsa sulu tarımda yapıldığı halde daha çok kuru şartlarda hububat üretilmektedir. Birinci sırayı buğday alır. Bunu arpa ve çavdar üretimi izler. Bunları baklagillerden nohut, mercimek üretimi takip eder. İlçede şeker pancarı üretimi de oldukça fazla olup 1998 yılında Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi nedeniyle şeker pancarı üretimi oldukça artmıştır. İlçemizde bağ, bahçe ziraatı daha ziyade aile ve il içi tüketime yöneliktir. Bitkisel üretimin yanında hayvancılıkta önemli yer tutmaktadır. Tarımsal işletmelerin hemen hepsine hayvancılık teşvik uygulamaları ilçede modern hayvancılığa doğru gidişi hızlandırmıştır. Tabii, suni tohumlama, ithal inek dağıtımı ile kaynak kullanımı destekleme fonundan teşvikle modern işletmeler kurulmasına çalışmaktadırlar.

İlçede kurulan yumurta ve et tavukçuluğu ile küçükbaş ve büyükbaş çiftlikleri her geçen gün çoğalmaktadır. İlçede gelişmeye paralel olarak şirketleşme ve kooperatifleşme çalışmalarında önemli artışlar kaydedilmiştir. İlçedeki kömür ocakları nakliyeciliğin, nakliyecilikte ticaretin hareketlenmesine sebep olmuştur. Yine ilçede küçük sanayi sitesi, taşıyıcılar kooperatifi, tuğla fabrikaları, gıda ve yem fabrikaları ilçe ekonomisinin gelişmesinde katkıda bulunmaktadırlar.

Nüfus Durumu

1990 yılında yapılan nüfus sayımında, ilçenin nüfusu 97.657, 30 Kasım 1997 yılında yapılan genel nüfus tespitine göre nüfusu 118.160 iken 22 Ekim 2000 tarihinde yapılan nüfus sayımının kesin sonucuna göre nüfusu 120.262`ye ulaşmıştır. İlçe merkezinin nüfusu 53.884, belediyelerin nüfusu 39.434 ve köylerin nüfusu ise 26.944 olarak tespit edilmiştir. Nüfusun %81,5`i belediye teşkilatında, %18,5`i köylerde yaşamaktadır.

Dış bağlantılar





Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sorgun
2 hafta önce

kaynaklarında açıklamalar yazılmıştır. Sorgun kelimesinin Osmanlı devrinde asıl yazılışı Sorkun şeklindedir. Sorgun, rivayetlere göre Ertuğrul Gazi'nin yiğit...

Mehmetbeyli, Sorgun
3 yıl önce

Mehmetbeyli, Yozgat ilinin Sorgun ilçesine bağlı bir köydür. Mehmetbeyli yemekleri; arabaşı, baklava, bulgur pilavı, Köln sarması, kaymaklı köfte dolması...

Mehmetbeyli, Sorgun, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdağmadeni, Yozgat, Akocak, Sorgun
Kodallıçiftliği, Sorgun
3 yıl önce

Kodallıçiftliği, Yozgat ilinin Sorgun ilçesine bağlı bir köydür. Yozgat iline 53 km, Sorgun ilçesine 20 km uzaklıktadır. ^ a b "KODALLIÇİFTLİĞİ KÖYÜ"....

Kodallıçiftliği, Sorgun, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdağmadeni, Yozgat, Akocak, Sorgun, Akoluk, Sorgun
Külhüyük, Sorgun
3 yıl önce

Külhüyük, Yozgat ilinin Sorgun ilçesine bağlı bir köydür. Yozgat iline 47 km, Sorgun ilçesine 13 km uzaklıktadır. ^ a b "KÜLHÜYÜK KÖYÜ". YerelNet.org.tr...

Külhüyük, Sorgun, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdağmadeni, Yozgat, Akocak, Sorgun
Kodallı, Sorgun
3 yıl önce

Kodallı, Yozgat ilinin Sorgun ilçesine bağlı bir köydür. Yozgat iline 50 km, Sorgun ilçesine 30 km uzaklıktadır. ^ a b "KODALLI KÖYÜ". YerelNet.org.tr...

Kodallı, Sorgun, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdağmadeni, Yozgat, Akocak, Sorgun
Muğallı, Sorgun
3 yıl önce

Muğallı, Yozgat ilinin Sorgun ilçesine bağlı bir köydür. Yozgat il merkezine 51 km, Sorgun ilçe merkezine 18 km uzaklıktadır. ^ a b "MUĞALLI KÖYÜ". YerelNet...

Muğallı, Sorgun, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdağmadeni, Yozgat, Akocak, Sorgun
Ocaklı, Sorgun
3 yıl önce

Ocaklı, Yozgat ilinin Sorgun ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adının bir türbeden geldiği rivayet edilir. Yozgat iline 55 km, Sorgun ilçesine 22 km uzaklıktadır...

Ocaklı, Sorgun, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdağmadeni, Yozgat, Akocak, Sorgun
Mirahor, Sorgun
3 yıl önce

Mirahor, Yozgat ilinin Sorgun ilçesine bağlı bir köy. Yozgat iline 46 km, Sorgun ilçesine 13 km uzaklıktadır. ^ a b "MİRAHOR KÖYÜ". YerelNet.org.tr. 5...

Mirahor, Sorgun, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akdağmadeni, Yozgat, Akocak, Sorgun